Про репутацію

Не_обхідні суспільні блага

Коли ми говоримо про суспільні блага, то варто розуміти, що саме суспільні блага є тим, що збирає людей докупи, тобто тим, яку саме “додаткову вартість” отримують члени суспільства від перебування в ньому. Будь-яка реальна суспільна структура будується навколо якогось спільного ресурсу, яким ці люди користуються або який ці люди створюють.

Навіть ідеологічно орієнтовані організації стають організаціями тоді, коли вони починають збирати членські внески і вирішувати, як саме їх витратити. До цього в людей немає якихось спільних інтересів, але є лише спільна думка. Навіть подружня пара стає такою саме для того, щоб разом користуватися спільним майном і мати заздалегідь обговорено правила щодо його розподілу або щодо розподілу витрат на виховання дітей. Для того, щоб створювати суспільне благо, потрібна організація якихось спільних дій, що виражаються в жертвуванні кожним членом суспільства якихось приватних ресурсів для досягнення спільної мети.

Будь-яка організація потребує адміністрування. З цього погляду можна розглядати і державу як постачальника суспільних ресурсів, придбаних за рахунок платників податків. Зрозуміло, що таке суспільне придбання не є оптимальним, (Мансур Олсон, “Логіка колективних дій” 1995) чим користуються самі адміністратори, привласнюючи собі частину суспільного продукту або виконуючи свої адміністративні функції за неоговорену контрактом із суспільством плату – хабарі. Суспільство, зважаючи на це, з розвитком інформаційних технологій, поступово відмовляється від частини суспільних благ і переводить їх у розряд особистих. Про це більш детально розказано тут .

Разом з тим, існують суспільні блага, роль держави (або адміністратора) в досягненні яких не може бути перекладена на приватні компанії. Також, такі блага не можуть бути персоналізовані за рахунок розвитку систем тотального обліку. Як приклад такого блага, можна назвати благо чистого повітря в місті. Для того, щоб усі дихали чистим повітрям, всі автомобілі необхідно забезпечити каталізаторами, які очищають вихлоп від окису вуглецю і незгорілих залишків палива. У таких умовах дуже велика спокуса не купувати каталізатор. Вихлоп від однієї машини не зробить місто бруднішим, а автомобіль без каталізатора демонструватиме більшу потужність або менше споживання пального за рахунок зниження опору у вихлопній системі. Тобто, проявляється “ефект безбілетника”. У таких умовах роль держави зводиться до мінімізації кількості безбілетників шляхом регулювання ринку автомобілів і організацією технічних оглядів автотехніки.

До такого роду суспільних благ можна віднести також організацію масових щеплень населення від інфекційних хвороб. Адже, якщо щеплення не буде в однієї конкретної людини, то їй і захворіти буде ні від кого. Навіщо, тоді щепитися і ризикувати побічними ефектами, які можуть призвести до втрати здоров’я, інвалідності або смерті? “В ідеальній системі цін мала б існувати така ціна, яку він (пацієнт) мав би платити кожному, чиє здоров’я наражається на небезпеку; ціна, достатньо висока для того, щоб інші індивіди відчули, що їхні втрати компенсуються; або, інакше, мала би бути така ціна, яку інші індивіди мали б платити цій особі, щоб схилити її зробити щеплення”. (Kenneth J. Arrow Невизначеність і економіка добробуту медичної допомоги. “American Economic Review” (1963. Vol. 53. – P. 941-973)) Зрозуміло, що коли йдеться про подібного роду блага, то будь-які зусилля, що витрачатимуться на оцінку шкоди або ризику зазнати шкоди для кожного з членів суспільства від того, що хтось не брав участі у створенні цього блага, а потім організацію виплати цією людиною компенсації за шкоду чи ризик решті членів суспільства, в будь-якому разі будуть більшими, ніж зусилля держави (чи адміністратора групи) із примусу всіх членів суспільства до створення такого суспільного блага, навіть із врахуванням недосконалості будь-яких І навіть якщо компенсуючі виплати, наприклад, у вигляді штрафів, накладатимуться на тих, хто ухиляється, то однаково, буде потрібна певна система насильства, спрямована на вилучення цих штрафів і перерозподіл вивчених коштів.

Варто розуміти, що співучасть членів суспільства у створенні подібних благ можлива або:

 • через делегування суспільством якихось повноважень каральній системі, яка знов-таки стає суспільним благом, що фінансується суспільством (як приклад, санепідемстанція), або
 • за рахунок фінансування нового суспільного блага, спрямованого на ліквідацію наслідків опортунізму[1] з обов’язковим, знов-таки, делегуванням якомусь органу права розпоряджатися фінансами (як приклад, оплата послуг двірників, які прибирають сміття з тротуарів), або
 • через виховання, культуру і пропаганду, яка також є, по-суті, суспільним благом, що фінансується суспільством (як приклад, різного роду “соціальна реклама”).

Тобто, так чи інакше для групи, що володіє або прагне володіти суспільним благом, необхідна стимулююча роль якогось адміністратора, що володіє правом стимулювання, як негативного, у вигляді насильства або штрафів, так і позитивного, у вигляді бонусів або премій. З огляду на те, що група прагне до мінімізації витрат на видобуток суспільного блага, варіант із роздачею бонусів, фінансування яких здійснюється коштом тих самих членів групи, як правило, не застосовується[2].

Стимулювання групи необхідне для ліквідації “ефекту безбілетника”. Якщо ж подивитися на групу розміром з націю, то “…традиційна діяльність держави значною мірою зводиться до дій, спрямованих на зменшення транзакційних витрат і подолання “проблеми безбілетника” (Пол Хейне. “Економічний спосіб мислення” — Пер. з англ. М., Видавництво “Каталаксія” для серії Бібліотека студента на замовлення Академії педагогічних наук і Московського психолого-соціального інституту, 1997. — 704 с.,

Репутація проти опортунізму

Коли в рамках інституціональної економіки розглядають опортунізм або, в даному контексті, “проблему безбілетника”, то як засоби соціального контролю, щоб уникнути опортунізму, розглядають:

 • Довіру[3] як засіб підвищення ефективності, зниження витрат на контроль, швидшого досягнення угоди і взаєморозуміння в оцінці ризику.
 • Культуру як рамки, що визначають загальні цінності, поняття і цілі, як фактор, що впливає на вирішення проблем координації. З ними пов’язані процес вступу в контакт і узгодження: за більш тривалого партнерства в умовах монокультури ймовірне підвищення транзакційних витрат унаслідок залежності, зловживання довірою та опортунізму, що підривають ефективність.
 • Репутацію, яка слугує специфічним капіталом, збереження якого ускладнюється можливостями опортунізму. Хороша репутація знижує стимул до опортунізму і таким чином витрати на збір інформації та ведення переговорів.

Водночас виглядає логічним, що стійкі ринки, засновані на довірі, можуть надійно існувати лише за умов репутації, яку хоч якось можна відстежити. Особливо це чітко простежується на тих видах товарів, на яких продукт і його виробництво є одним цілим. До таких можна віднести практично будь-які послуги, а як окремий приклад – послуги перукаря чи лікаря.

На таких ринках особливістю організації продажів (якщо такий термін узагалі застосовний) є вибудовування клієнтурних мереж, заснованих на рекомендаціях. Споживач почувається вкрай некомфортно в умовах, коли він змушений довіряти продавцю без можливості перевірити репутацію постачальника продукту або залишити значущу для постачальника рекомендацію про продукт. Є, наприклад, розумним правило уникати обідів у привокзальних кав’ярнях, де постачальники продукту абсолютно не переймаються своєю репутацією, рекомендаціями “одноразових” клієнтів і не розраховують на повторний візит клієнта до них.

Так само всі путівники рекомендують вживати їжу тільки в тих придорожніх кафе, в яких обідають водії вантажівок-“далекобоїв”, які є і частими клієнтами, і членами соціальної мережі рекомендацій. У таких закладах громадського харчування постачальнику продукту вкрай невигідно пропонувати товар із низькою якістю, експлуатуючи асиметричність інформації та проявляючи опортунізм. Таким чином, за відсутності репутаційного тиску на постачальника, варто говорити скоріше не про довіру споживача, а про монополію постачальника або про умови обмеженої раціональності, в яких перебуває споживач, котрий не має змоги взяти до розгляду всі можливі альтернативи задоволення свого попиту та порівняти їх за раціональними критеріями. Також не варто розраховувати на культуру, як на інструмент гарантованого позбавлення від опортунізму. Незважаючи на культурні досягнення нашого суспільства, варто розуміти, що культура не є універсальним інструментом позбавлення від опортунізму.

У багатоквартирному будинку, навіть якщо практично всі мешканці матимуть високу культуру, достатньо одного некультурного громадянина, щоб ліфт став пахнути сечею аж до наступного його прибирання.

Посилання на “рівень культури” або “свідомість”, у загальному випадку є хорошим індикатором утопічності тих чи інших соціальних побудов. Неможливо припустити ситуацію, коли всі абсолютно члени суспільства матимуть високу культуру, оскільки сама культура є точно таким же суспільним благом, яке виробляють батьки дітей для користі всього суспільства. Якщо батьки виявляють опортунізм і не виховують своїх дітей, не прищеплюють їм культуру і норми поведінки, то вони опиняються у виграші щодо інших батьків, які витрачають свої ресурси на таку діяльність.

Утопічні способи економічної організації за задумом мають гуманістичну спрямованість і, як правило, є неринковими. Вони можуть бути як демократичними, так і ієрархічними, але в усякому разі вимагають глибокої відданості колективним цілям і дотримання субординації. В історії соціальної та економічної організації раз у раз трапляються спроби створення таких структур, проте саме утопічні суспільства найбільше страждають від опортунізму. (Manuet F.E. and Manuet F.P. Utopian Thought in the Western World. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1979.)

Цікаво зауважити, що єдиним позитивним стимулом від перебування індивіда в рамках культури або прояв ним “високої культури”, є підвищення репутації цього індивіда та рівня довіри до нього. З погляду довіри, мається на увазі, що за інших рівних інших індивідів інші індивіди будуть більш схильні до укладання угоди з “культурною” людиною, оскільки вони можуть заощадити на транзакційних витратах під час вибору постачальника.

З погляду репутації, мається на увазі, крім іншого, що індивід може заощаджувати власні ресурси, тому що особи, які взаємодіють у взаємодію з ним, уже очікують від нього певної поведінки на основі його культури або репутації.

Якщо ілюструвати коротко, то мало хто буде вступати в бійку з чемпіоном світу з боксу, що дає змогу чемпіонові світу не битися взагалі, а просто мати репутацію. (David M. Kreps, Robert Wilson “Reputation and Imperfect Information” Journal of Economic Theory. 1982. Vol. 27. P. 253279) Таким чином, так чи інакше, всі можливі методи протидії опортунізму зводяться до управління репутацією. Однак ми тут стикаємося з трьома істотними характеристиками:

 • щільність соціальної мережі, в якій поширюється репутація, тобто кількість соціальних зв’язків у гравців
 • швидкість поширення інформації в цій мережі та її неспотворюваність
 • залученість учасників у соц.мережу, тобто протяжність взаємин у часі та кількість цих взаємин

Показано (Vincent Buskens, “Social Networks and the Effect of Reputation on Cooperation”, Department of Sociology Utrecht University, Heidelberg-laan 1, 3584 CS Utrecht, the Netherlands. Email: buskens@fsw.ruu.nl) що всі три чинники позитивно впливають на роль репутації. І це зрозуміло. Якщо ми говоритимемо про поведінку людини, яку всі навколо знають, тобто в нас спостерігається велика щільність мережі, до того ж у цій мережі інформація розповсюджується миттєво і сама людина, про яку йдеться, часто стикається з іншими членами мережі, то новини про те, що вона, скажімо, почала голитися наголо, розповсюджуватимуться миттєво.

Разом з тим, реальні соціальні мережі не є такими з низки причин. Тут відіграє свою роль і число Данбара[4], що обмежує кількість зв’язків для кожного гравця. Також швидкість передачі інформації між людьми не миттєва. Самі люди не є досконалим сховищем і передавачем інформації і можуть просто або забути, або не згадувати, або спотворювати ті чи інші дані про інших людей, та й залученість людей до власної соціальної мережі далека від досконалості, і в певний проміжок часу, поки репутаційна інформація ще актуальна, людина не контактує з усією своєю соціальною мережею.

За таких умов репутаційний механізм є чудовою протиотрутою опортунізму в невеликих, взаємно прозорих групах, де практично можна очікувати, що перший гравець вступить у наступну транзакцію з третім гравцем уже після того, як про результати попередньої транзакції першого гравця з другим третій гравець напевно буде обізнаний.

Вплив швидкості та якості поширення інформації соціальною мережею на репутацію дуже добре продемонстрував Джаред Даймонд (Джаред Даймонд “Рушниці, мікроби і сталь. Долі людських товариств”), описуючи історію полону Атауальпи загоном Піссаро. Піссаро на момент зустрічі з Атауальпою володів інформацією про репутацію (очікувану поведінку) індіанців, а Атауальпа, своєю чергою, не володів інформацією про репутацію іспанців. З огляду на те, що і іспанці, і індіанці діяли з разу в раз за одним і тим самим сценарієм, за яким індіанці програвали, а іспанці перемагали, і відбувалося це винятково з огляду на різний ступінь поінформованості сторін про репутацію одна одної, можна дійти висновку про виняткову важливість швидкості та якості обміну інформацією всередині соціальної групи для її мобілізації та протидії групам, які конкурували між собою:

“Чому Атауальпа потрапив у пастку? Ретроспективно нам здається неймовірним, що Атауальпа сам з’явився в Кахамарку, щоб потрапити в досить нехитру пастку Пісарро. Іспанці, які полонили його, були точно так само невимовно здивовані своєю удачею. Головною вихідною умовою цієї події було обмежене використання писемності. Безпосереднє пояснення полягає в тому, що в Атауальпи було зовсім небагато відомостей про іспанців, їхній військовий потенціал та їхні наміри. Усю цю мізерну інформацію він отримав усно, головним чином від свого посланця, який залишався два дні з людьми Пісарро, поки той рухався від узбережжя в глиб материка. Оскільки посланець застав іспанський загін у стані максимальної дезорганізації, Атауальпі доповіли, що іспанці – погані воїни і що всіх їх, за бажанням, можна було б зв’язати силами 200 індіанців. Зрозуміло, що після цього Атауальпе й на думку не спало, що іспанці – грізні противники, здатні напасти без приводу. У Новому Світі вміння писати було привілеєм небагатьох – вищого прошарку кількох суспільств, що розташовувалися на території сучасної Мексики та сусідніх із нею областей, тобто значно північніше від Інкської імперії. Хоча підкорення Панами, що лежить за якихось 600 миль від її північного кордону, розпочалося вже 1510 року, інки, судячи з усього, не чули навіть про існування іспанців, аж доки Пісарро вперше не висадився на перуанському узбережжі 1527 р. Відповідно, Атауальпа перебував у цілковитій невіданні відносно того, що іспанці вже підкорили собі наймогутніші й найгустонаселеніші суспільства Центральної Америки. Нас, сучасних людей, вражає вчинок Атауальпи, що привів його прямо в руки іспанців, але не менш дивовижною є і його подальша поведінка, вже як бранця. Він запропонував знаменитий нечуваний викуп за себе в наївній вірі, що варто йому заплатити, як іспанці відпустять його і підуть. Він був не в змозі зрозуміти, що експедиція Пісарро – це не поодинокий рейд, а тільки перший удар грізної сили, налаштованої на безперервне завоювання. Атауальпа був далеко не єдиним, хто допустив настільки ж фатальний прорахунок. Уже після його полону Ернандо Пісарро, брат Франсіско, обманним шляхом змусив Чалкучиму, першого полководця Атауальпи, що стояв на чолі великого війська, видати себе іспанцям. Добровільна здача Чалкучими стала поворотною точкою в краху інкського опору – подією, що майже не поступається за важливістю полону самого Атауальпи. Ацтекський імператор Монтесума прорахувався ще грубіше, бо сприйняв Кортеса за бога, що повернувся, і впустив його із загоном озброєних супутників до ацтекської столиці Теночтітлан. Після цього Кортес спочатку полонив Монтесуму, а потім завоював Теночтітлан і всю Ацтекську імперію. Якщо спуститися на життєвий рівень, то прорахунки Атауальпи, Чалкучими, Монтесуми і незліченної безлічі інших ватажків корінних американців, що даремно повірили європейцям, можна пояснити тим простим фактом, що жоден з їхніх американських сучасників не був у Старому Світі і, звісно ж, ніхто з них не володів конкретною інформацією про іспанців. Але, навіть враховуючи цю обставину, нам важко втриматися від висновку, що Атауальпа напевно діяв би з більшою обачністю, якби не обмеженість уявлень його культури про людську поведінку. Зрештою, Пісарро, який прибув у Кахамарку, теж не мав інформації про інків, окрім тієї, що він отримав із допитів підданих імператора, які трапилися йому в 1527 і 1531 роках. Хай там як, треба пам’ятати, що Пісарро, попри власну неписьменність, належав до письмової традиції. Завдяки книжкам іспанці знали і про багато сучасних цивілізацій, далеких від Європи, і про кілька тисячоліть її власної історії. Скажімо, Пісарро, влаштовуючи засідку на Атауальпу, не приховував, що лише наслідує успішну стратегію Кортеса. Одним словом, писемність зробила іспанців спадкоємцями колосального корпусу знань про людську поведінку та історію людських суспільств. Атауальпа, навпаки, мало того, що не мав уявлення про самих іспанців і особистого досвіду зіткнень із заморськими завойовниками – йому навіть не довелося чути (або читати) про подібні небезпеки, з якими довелося зіткнутися будь-кому, будь-де, будь-коли в попередній історії. Саме ця прірва, що розділяла досвід Пісарро і досвід Атауальпи, дала змогу першому влаштувати свою пастку, а другому – в неї попастися.”

Експерименти в комп’ютерних сітях

Обмеження за швидкістю і кількістю взаємодій, які природно існують у реальних соціальних мережах, виявляються не настільки жорсткими, якщо ми подивимося на віртуальні соціальні мережі. Зрозуміло, що віртуальні спільноти, за відсутності суспільного блага, яке вони створюють або адмініструють, є не більш ніж засобом розваги, проте не можна не помітити, що повідомлення, яке один користувач комп’ютерної соціальної мережі пише іншому, може бути моментально доступним усім соціальним зв’язкам, якими володіє автор повідомлення.

Практично не потрібно весь час повторювати одну й ту саму новину. Достатньо викласти думку один раз і вона стає одразу доступною всім. Ті люди, які отримали новину, також здатні передати новину далі, не вносячи в неї жодних спотворень, за допомогою натискання однієї кнопки. Варто також врахувати, що кількість “друзів” у віртуальній соціальній мережі може бути набагато більшою, ніж кількість Данбара, завдяки тому, що сама віртуальна соціальна мережа є ніби протезом або апгрейдом до соціальних можливостей людини самої по собі.

Таким чином, швидкість, якість і охоплення взаємодії, досяжні у віртуальних мережах, дають змогу теоретично використовувати репутацію як інструмент протидії опортунізму, навіть у великих латентних групах. Цікаво, що в мережі Інтернет існують спільноти, які так чи інакше створюють якесь суспільне благо. Це може бути колективний новинний ресурс або колективний блог, який учасникам блогу цікаво читати, а не лише виступати письменниками. Як приклади: dirty.ru, habrahabr.ru, digg.com, photosight.ru, leprosorium.ru. І такі спільноти використовують репутацію, як інструмент боротьби з опортунізмом, що проявляється, в даному випадку, як спроби використання колективного блогу з метою спаму, реклами, самореклами або настирливого самоствердження. До ідеї відстеження репутації учасників блогу привів все той же опортунізм, але опортунізм з боку адміністраторів ресурсу. Вони, бажаючи зменшити власні витрати на модерування вмісту ресурсу, мріють про самомодеровані спільноти. Тому вони запровадили системи оцінок як самих публікацій так і їхніх авторів. З’явився такий термін, як “карма” або цифрова репутація, яку користувачі виставляють один одному.

Системи підрахунку репутації та використання її для самоорганізації спільноти все ще не до кінця досконалі, проте зрозуміло одне, що метод проб і помилок, яким користуються адміністратори ресурсів, рано чи пізно приведе до якогось прийнятного універсального рішення. Як приклад недосконалості репутаційних оцінок, можна навести їхню двійковість. За “плюсиками” ми можемо отримати лише оцінку “добре” або “погано”. А чому “погано” або “добре”, ніде не написано.

У той же час репутація це не просто “добре” або “погано”, це очікування поведінки людини або очікування від взаємодії з людиною. Таким чином, репутація може виглядати, як список очікуваних результатів взаємодії з кількісною оцінкою вже всередині такого списку. Наприклад: “обізнаний філателіст” (+345), “інтернет-троль” (+467), “фахівець з україно-російських взаємин” (+1456). У такому разі “негативна карма” сенсу просто не має. Якщо буде дуже потрібно, то хтось поставить комусь ще одну оцінку на кшталт “не виконує обіцянки”, і решта можуть долучитися до неї чи ні.

Переходи до “багатовимірної карми” спостерігаються вже на деяких сервісах. Існують окремо оцінки людини, як такої, її, як автора постів і коментарів, її активності на блозі, асертивної популярності її записів тощо.

Очевидно, зважаючи на недосконалість механізму цифрової репутації, колективні блоги досі потребують для свого нормального функціонування модераторів, яких або обирають самостійно учасники блогу, або призначають адміністратори, або права модерування надають автоматично за рівнем карми, або утворюють такі собі відмобілізовані групи користувачів, що перебирають на себе “санітарні” або навіть “поліцейські” функції ресурсу, використовуючи доступні простим користувачам методи, які, однак, якщо застосовувати їх скоординовано і скоординовано.

Якщо ж ми говоримо про функціонування заздалегідь позбавлених адміністраторів пірингових (однорангових) мереж, у яких відбувається обмін інформацією або інформаційними благами[5], то в таких мережах цифрова репутація, яку можна відстежувати, є практично єдиним інструментом, який створює атмосферу довіри всередині мережі та протистоїть спробам розповсюдження мережею неякісного матеріалу, комп’ютерних вірусів або спаму. (Trust and Reputation Model in Peer-to-Peer Networks Yao Wang, Julita Vassileva University of Saskatchewan, Computer Science Department, Saskatoon, SK, S7N 5A9, Canada)

Висновки

У цій статті ми пройшли таким ланцюжком думок:

 • Існує цілий набір суспільних благ, які нераціонально або неможливо приватизувати, навіть з урахуванням розвитку інформаційних технологій, що дають змогу в інших випадках досягти стану тотального обліку внесків учасників і розподілу блага, що відповідає внескам.
 • Роль держави зводиться до адміністрування суспільних благ і до зменшення прояву опортунізму з боку громадян за допомогою наданого державі права на примус[6].
 • Існує, принаймні, ще один спосіб мобілізації груп до створення суспільного блага та протидії опортунізму – репутація учасників групи.
 • У великих групах репутація як механізм захисту від опортуністичної поведінки не завжди працездатна з огляду на обмеження, що накладаються на швидкість поширення репутації. Про те, що гравець А не був чесним в угоді з гравцем Б, гравець С може не дізнатися до моменту ухвалення ним рішення про вступ в угоду з гравцем А.
 • Існуючі механізми взаємодії в комп’ютерних соціальних мережах не тільки прибирають обмеження на використання репутації, а й дають змогу зберігати і відстежувати оцифровану репутацію-карму для кожного користувача, що дає змогу учасникам віртуальних спільнот використовувати репутацію як своєрідний капітал.

Таким чином, слід очікувати розвитку інформаційних технологій до такої міри, що вони дадуть змогу відстежувати цифрову репутацію не тільки у віртуальних спільнотах, які не володіють суспільними благами, а й у реальних спільнотах.

Передумовою до такого розвитку інформаційних технологій може слугувати латентний попит членів суспільства як на поінформованість про репутацію інших осіб, так і на вибудовування та подальшу експлуатацію власної репутації з метою скорочення як власних витрат на небажані транзакції з іншими членами суспільства, так і на зменшення витрат інших членів щодо себе, що робить особу з репутацією привабливішою для транзакцій, які ця особа прагне здійснити.

Механізми відстеження репутації індивідів і миттєвого інформування решти членів суспільства про результати тієї чи іншої угоди або результати тієї чи іншої поведінки учасників групи дозволили б відмовитися від використання державного апарату з його системою примусу, як єдиного засобу компенсації опортуністичної поведінки.

Такі механізми, зрозуміло, повинні будуть передбачати наявність якихось систем тотального обліку і спостереження за поведінкою індивідів з організацією їхньої взаємної підзвітності та взаємної прозорості (Brin, David (December, 1996). “The Transparent Society”. Wired (4.12)). Незважаючи на деяку фантастичність припущення про можливість організації “прозорого суспільства”, ми поки що зупинимося на тій тезі, що якби таке суспільство можна було б організувати, то механізми відстеження репутації членів такого суспільства могли б з успіхом конкурувати з державними послугами з примусу членів суспільства до взаємодії.

А якщо подивитися з іншого боку, то можна сказати, що задля самозбереження держава і, відповідно, конформістське, за своєю суттю, суспільство має чинити опір аж до почуття огиди до будь-яких ідей організації взаємної прозорості та наполягати лише на посиленні однобічної прозорості, коли державі відомо все про людей, а громадянину – нічого (або, принаймні, не все) про державу.

rp 20:04, листопада 23, 2011 (UTC)

 1. Опортунізм – слідування своїм інтересам, зокрема обманним шляхом, включно з такими явними формами обману, як брехня, злодійство, шахрайство, але навряд чи обмежуючись ними. Набагато частіше опортунізм має на увазі більш тонкі форми обману, які можуть набувати активної і пасивної форми, проявлятися ex ante і ex post. (Oliver E. Williamson. Behavioral Assumptions. In: O.E.Williamson. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N.Y.: The Free Press, 1985, p.44-52)
 2. Позитивне стимулювання, все ж таки має місце, як у комерційних організаціях на кшталт акціонерного товариства, що ділить прибуток від підприємства, яке спільно експлуатується, так і в некомерційних на кшталт профспілок, коли членство й активна участь у профспілці стимулюється додатковими благами, як-от захищеність робочого місця або доступ до соціальних програм: дитячі садочки для дітей членів профспілки, страховки, санаторне лікування…
 3. Про роль довіри в суспільстві та економіці, див. Фукуяма Ф. Довіра: соціальні чесноти і шлях до процвітання: Пер. з англ. / Ф. Фукуяма. – М.: ТОВ “Видавництво ACT”: ЗАТ НВП “Єрмак”, 2004. – 730, [6] с. – (Філософія). (ТОВ “Видавництво ACT”) ISBN 5-9577-1416-Х (ЗАТ НВП “Єрмак”)
 4. Число Данбара – обмеження на кількість постійних соціальних зв’язків, які людина може підтримувати. Підтримка таких зв’язків передбачає знання відмінних рис індивіда, його характеру, а також соціального становища, що вимагає значних інтелектуальних здібностей. Лежить у діапазоні від 100 до 230, найчастіше вважається рівним 150. Величина названа на честь англійського антрополога Робіна Данбара, який і запропонував це число.
 5. Назвемо так усе, що потрапляє під закони про копірайт або під поняття GNU, Open sourse.
 6. Існує одна відмітна ознака держави, яка не зникає і не стає менш очевидною навіть при уважному розгляді. Держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу стосовно дорослого населення. Право це вважається загальновизнаним, але визнається не всіма; його заперечують радикальні анархісти, а також ті, хто в принципі згоден з необхідністю держави, але відкидає як незаконну владу тієї конкретної держави, в якій вони живуть. Це виключне право, тому що, за відомим висловом, “люди не вільні своїми руками творити закон”; якщо потрібно вдатися до примусу, то слід звернутися до представників державної влади (поліцейських, суддів, законодавців). Право до примусу дорослого населення належить винятково державі, тоді як право примушувати в певних ситуаціях своїх дітей зазвичай визнається за батьками. Що розуміється під примусом? Ми вже “потайки” дали визначення примусу, винісши його в питання для обговорення наприкінці 11-го розділу. Примушувати — це означає схиляти людей до спільної діяльності, обмежуючи свободу їхнього вибору. Альтернативним способом стимулювання спільної діяльності є переконання. Переконувати — означає схиляти людей до спільної діяльності, розширюючи свободу їхнього вибору. У низці випадків може виявитися важким однозначно віднести певні дії до примусу або переконання. Так часто трапляється в ситуаціях, де замішаний дійсний або передбачуваний обман; тобто коли ми розходимося щодо того, як люди насправді уявляли свій вибір, коли їх схиляли до спільної діяльності. Або ми можемо мати різні думки про те, які права мають надаватися людям. Але в загальному випадку це визначення допомагає зрозуміти, застосовувався чи не застосовувався примус при спробах вплинути на поведінку людей. Право обмежувати можливості вибору, обмежувати особисту свободу, забирати у людей частину їхніх прав для того, щоб домогтися здійснення спільної діяльності, ми визнаємо тільки за державою. У примусу — погана репутація, тому що більшість із нас вважає (у всякому разі, нам самим так здається), що людям, загалом, має бути дозволено робити те, що вони хочуть. Крім цього, примус передбачає існування влади, а багато хто з нас автоматично неприязно реагує на будь-які претензії на владу. Але правила дорожнього руху, які вказують нам, що слід їхати правим боком і зупинятися на червоне світло, одночасно і примушують нас, і… розширюють нашу свободу. Свобода наша розширюється тому, що примусу піддаються й інші люди.
 7. І всі ми добираємося, куди нам потрібно, швидше і безпечніше, оскільки підкоряємося “примусу” правил дорожнього руху. Так традиційно будується захист держави і її права використовувати примус: усі ми зможемо домогтися більшої свободи (ширшого вибору), якщо примиримося з обмеженнями нашої свободи (і нашого вибору).” (Пол Хейне. Економічний спосіб мислення Глава 14. Ринки і держава)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.