Захід інформізму

Проблеми гіперцентралізації

Хаос завжди перемагає порядок, оскільки хаос краще організований.

Террі Пратчетт

Рабовласники поповнювали запаси рабів набігами на сусідів і розширювали свої володіння за рахунок їхніх територій. Але виявилося, що ефективніше не розоряти підкорені землі, а збирати данину. Це дало хліборобам перепочинок і дало змогу накопичити достатньо грошей, щоб найняти власне військо і, врешті-решт, перетворитися на феодалів. Феодали отримували дохід зі своєї землі і брали гроші в борг у прото-фінансистів, що дало змогу накопичитися капіталу і позбавити феодалів дарованих привілеїв на землю. Землю стало можливим купити, а основні гроші заробити на виробництві. Самі землевласники з господарів становища перетворилися на постачальників капіталістів. Капіталісти розвивали промисловість і роботобудування, що призвело до інформатизації суспільства і відтіснення капіталістів на другий план, і капіталісти стали годувальниками для чиновників. Інформісти (чиновники) розвивають інформатизацію суспільства, що, зрештою, має позбавити їх привілеїв, які вони прагнуть утримати.

Інформація стає настільки важливим ресурсом, що її розпорядники та виробники – науковці, комп’ютерники, експерти та фахівці – починають відігравати в суспільстві більшу роль, ніж її власники – політики, чиновники та бізнесмени. Який зараз має вигляд процес ухвалення рішень на досить високому рівні? Наприклад, про будівництво автомагістралі. Аналітики та експерти збирають інформацію, прораховують варіанти, будують моделі та роблять прогнози. Підсумком їхньої роботи є кілька варіантів розв’язання задачі, які в спрощеному і скороченому вигляді лягають на стіл начальства. Начальник, наприклад міністр транспорту, може не мати практично жодного уявлення про будівництво доріг, зате часто він експерт в іншому – у політичній метушні, інтригах, відкатах і брехні, інакше він навряд чи зміг би зайняти це місце. Він затверджує той із запропонованих варіантів, який краще враховує його інтерес. Реалізовувати проєкт теж належить не йому – на те є інженери і менеджери нижчого рівня.

Якщо врахувати, що запропоновані йому варіанти більш-менш рівноцінні (а інакше й бути не може – якщо експерти знають свою справу, вони не пропустять проєкт, далекий від оптимального), то виявляється, що якщо просто кинути монетку, результат не буде набагато гіршим. А може й кращим – корумпований чиновник скоріше вибере той проєкт, де більше простору для розпилу, а не той, що кращий. Тоді як із монеткою – шанси п’ятдесят на п’ятдесят. Причому це ми намалювали ідеальний варіант – зазвичай корумпований міністр не пускає справи на самоплив і ретельно стежить, щоб іще на етапі складання проєктів і прогнозів було закладено зручні дірки і створено всі умови для його сімейного “бізнесу”. Звісно, бувають і чесні, і тямущі міністри, але навіть вони, за всього бажання, просто не зможуть заглибитися в технічні та економічні деталі кожного проєкту й ухвалити обґрунтоване рішення. І, розуміючи це, вони покладаються на підлеглих, вважаючи за краще контролювати результат, а не процес. А самі зосереджуються на тому, щоб підібрати потрібних людей на потрібні місця і дати їм можливість спокійно працювати, не заглядаючи в рот начальству.

Гіперцентралізація – це атавізм, привіт із дикого минулого, коли домінуючий самець у стаді не міг дозволити собі допустити, щоб щось відбувалося без його відома. Будь-яка спроба підлеглого прийняти незалежне рішення загрожувала вождю втратою влади. Одноосібне правління добре підходило нечисленному колективу мавп, але виявилося громіздким і незграбним, коли мавпи перетворилися на людей і змогли об’єднатися у більші структури. Проте ні природа, з її жорсткою генетичною програмою, практично незмінною останні сорок тисяч років, ні примітивні технології та знання минулого нічого іншого запропонувати не могли.

Утім, у природи було рішення. Крім спільнот тварин, що володіють індивідуальністю, здатних впізнавати одна одну і будувати регульовані агресією ієрархічні структури, існували ще й анонімні, знеособлені спільноти, в яких особини не впізнають одна одну і можуть лише відокремлювати членів своєї спільноти від чужинців – мурашники, зграї птахів, стада антилоп[66]. Такі спільноти не вимагають ієрархії та агресії. Вони можуть бути представлені великою кількістю особин, оскільки від членів групи не вимагається запам’ятовування індивідуальних відмінностей. Кожен член такої спільноти має бути повністю передбачуваним для інших членів. Тобто інші члени анонімного співтовариства повинні довіряти йому як самому собі, а він повинен відповідно поводитися. “Норми поведінки” в таких спільнотах жорстко задані інстинктами і рефлексами.

Спільноти такого типу утворюють децентралізовану “мережу” доволі простих і нерозумних істот, які, діючи спільно, ефективно і швидко ухвалюють вельми складні рішення. Анонімна, із застереженнями, колонія щурів проявляє поведінку, про яку деякі біологи говорять як про “колективний розум”. Стадо антилоп миттєво реагує на поміченого однією з них лева. Мурахи і бджоли володіють такими технологіями, які не снилися жодному слону або дельфіну[67]. І це при тому, що в кожної окремої мурахи або бджоли практично немає мізків.


Мурахи – один із найуспішніших видів тварин на Землі. Вони поширені по всьому світу, за винятком Антарктиди і деяких віддалених островів, утворюючи від 10 до 25 % біомаси наземних тварин, перевершуючи частку хребетних.

Мурахи утворюють сім’ї, розміри яких варіюють від кількох десятків особин до високоорганізованих колоній, що складаються з мільйонів особин і займають великі території. Великі сім’ї складаються здебільшого з безплідних безкрилих самок, що формують касти робітників і солдатів або інші спеціалізовані групи. Майже у всіх сім’ях є самці й одна або кілька репродуктивних самок, яких називають царицями або королевами.

Складна система комунікації та координації дій відносно примітивних комах дозволила їм досягти висот, недоступних жодному іншому виду на Землі, за винятком людей. Багатьом видам мурах відоме тваринництво і землеробство – вони розводять попелиць, вирощують гриби. У лісах Амазонки існують так звані “Сади диявола” – ділянки, на яких росте тільки один вид дерев – Duroia hirsuta. Робочі мурахи виду Myrmelachista schumanni (“лимонні мурахи”) вбивають зелені паростки інших видів, впорскуючи в їхнє листя мурашину кислоту як гербіцид. У такий спосіб мурахи дають своїм улюбленим деревам вільно розростатися без конкуренції. Найбільший із відомих “Садів диявола”, що налічує 328 дерев, має вік близько 800 років.

Мурахи можуть не тільки будувати мурашники, вищі за людський зріст, які заглиблюються під землю на кілька метрів (що в масштабі перевищує найграндіозніші споруди, створені людиною), а й об’єднуватися в суперколонії, які складаються з кількох гнізд, робочі мурахи яких вільно переміщаються між ними. Одна з найбільших суперколоній на острові Хоккайдо в Японії охоплює приблизно 306 мільйонів робочих мурах і один мільйон маток, які живуть у 45 000 гнізд на площі 2.7 км².

Слово “цариця”, яке часто застосовують для позначення мурашиної матки, передбачає, що вона є центром мурашиної сім’ї, проте насправді ним є робочі мурахи. Що більше в мурашнику самок, то “нешанобливіше” ставлення до них робітників. Робочі мурахи переселяють самок з однієї частини гнізда в іншу, передають на обмін в інші гнізда, вбивають тих, чия плодючість стала занадто низькою. Робітники контролюють і відтворення особин у сім’ї: знищують зайвих личинок або змінюють режим їхньої годівлі для зміни співвідношення чисельності каст у сім’ї. “Цариці” – лише загальний ресурс мурашиної сім’ї, на кшталт стада корів у селі.

Мурахи діють узгоджено і послідовно не за рахунок єдиного центру, а за рахунок “ройового інтелекту” – колективної поведінки децентралізованої системи, що самоорганізується.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мурахи


Найрозумніші та найкмітливіші істоти – примати, леви, слони, дельфіни, вовки – природно, володіють більш вираженими індивідуальними відмінностями, а тому зазвичай живуть невеликими групами особин, здатних впізнавати одна одну[2]. Відносини всередині груп, які утворюють ці тварини, вибудовуються на репутаційній основі. Наприклад, домінуючого самця не будуть задирати решта самців саме тому, що він має відповідну репутацію, а на крик “тут є їжа” відреагують активніше, якщо його видає особина, яка має репутацію доброго добувача.

У великому людському суспільстві індивідуальні репутаційні зв’язки перестають працювати, зважаючи на велику кількість особин усередині групи і, відповідно, на велику кількість незнайомців, які постійно оточують людей.

З моменту появи перших великих людських спільнот цю проблему вирішували шляхом підміни індивідуального впізнавання груповим, заснованим на культурних стереотипах – за ознакою мови, релігії, традицій або шляхом умовного включення малознайомих індивідуумів до складу звичної біологічної ієрархії. Таким чином, люди могли взаємодіяти у складі дуже великих груп, просто підганяючи кожного конкретного незнайомця під обмежену кількість шаблонів або ролей і присвоюючи йому стандартну для цих ролей репутаційну оцінку.

Природно, як такі рольові шаблони люди стали використовувати усталену ієрархічну схему взаємин у родовій громаді. Так вожді і царі стали “батьками” своїх народів, а, наприклад, солдати-однополчани – “братами по зброї”. Таким чином, люди не пішли шляхом мурах, а просто навчилися масштабувати ієрархію до дуже великих розмірів.

Є цікава закономірність – і в мурах, і в бджіл, і ледь не в єдиного виду ссавців, які вміють будувати масштабні інженерні споруди, – бобрів, провідну роль відіграють, як правило, самки[68]. Мабуть, притаманна самцям суспільних тварин, які перебувають у персоніфікованих групах, агресивність і схильність до домінування, що так яскраво проявляється протягом усієї людської історії, не допомагає, а скоріше заважає колективним діям великих людських груп[66]. Крім того, за відсутності керуючих інстинктів і міцних репутаційних зв’язків, заважає опортунізм учасників цих груп (тобто слідування індивіда своїм інтересам на шкоду інтересам групи), коли з’являється, так званий, “ефект безквиткової людини”[20] У суспільних комах інстинктивний колективізм закладений генетично, у нас – зазвичай поширюється на найближчих родичів або членів невеликих груп[17].


Ефект безбілетника

Коли люди можуть отримати благо незалежно від того, заплатили вони за нього чи ні, у них менше стимулів платити. У них є спокуса стати безбілетниками: людьми, які користуються вигодами, не оплачуючи свою частку витрат, пов’язаних із забезпеченням цих вигод. Але якщо ні в кого немає стимулу оплачувати витрати, ні в кого не буде стимулу забезпечувати ці вигоди. У результаті суспільні блага не будуть вироблятися, незважаючи на те, що кожен оцінює їх вище, ніж витрати, пов’язані з їхнім виробництвом.

Дії людей визначаються витратами, яких вони очікують зазнати, і вигодами, які вони очікують отримати в результаті цих дій. Якщо вигоди, які випадають на частку індивіда, будуть абсолютно однаковими в усіх відношеннях незалежно від того, чи вчинить він чи ні якусь певну дію, і, здійснюючи її, він зазнає значних витрат, він не вчинить цієї дії.

За матеріалами: Heyne, Paul T. The Economic Way of Thinking [69].


Зі зростанням продуктивності праці, вдосконаленням зброї та писемності, царства й імперії ставали дедалі централізованішими не тому, що це було розумно, а просто тому, що це було можливо. Цар або тиран, який одноосібно керував імперією більшого розміру, мав або думав, що мав більше данини, що збирається з провінцій. На практиці ж витрати на збір податків, утримання апарату, призначеного для контролю території та населення, утримання армії, нейтралізації конкурентів на престол, корупцію та боротьбу з нею знищували всі переваги великих імперій для їхніх правителів. Точно таку саму видимість переваг від домінування можна спостерігати навіть у великому стаді павіанів, у якому самки народжують дитинчат, як правило, не від домінуючого самця, запобігаючи тим самим інцесту. Поки домінуючий самець із криками ганяється за середнячком, який посмів залицятися до його самки, решта середнячків встигають “зводити на побачення” інших самок із гарему домінанта.

Той, хто працював у держструктурах або досить великих приватних компаніях, чудово знає, наскільки неефективна гіперцентралізація. Час реакції таких структур на зміну зовнішніх умов вимірюється роками і десятиліттями. Робочий день більшості менеджерів майже цілком зайнятий боротьбою з трансакційними витратами. Бюрократична ієрархія прагне необмеженого зростання і її інтереси практично ніяк не пов’язані з інтересами тих, хто (начебто) є господарем цієї структури.

Централізація та посилення організаційної структури давали змогу надати гарантію трансакцій і зменшити опортунізм членів структури[70]. Водночас ієрархія вимагає для свого існування значних витрат, що перевищують трансакційні витрати інших типів організацій, і позбавляє організацію, а в даному випадку, державу, гнучкості при взаємодії з навколишнім середовищем.

Таким чином, будь-яка ієрархічна структура має межу ефективності, що визначається вартістю підтримання ієрархії та наявністю і характером збурень, з якими ця структура має справу[71]. Розвиток інформаційних технологій – книгодрукування, а потім радіо, телефону та ЗМІ – створював ілюзію того, що ієрархічна структура може зростати до нескінченності.

Але централізація та об’єднання всієї системи управління призводить до зростання взаємопов’язаності всієї системи. Вплив, який отримує система, стає тим більш значущим для всієї системи загалом, чим краще розвинені в цій системі комунікації[72]. Епідемія в одному кінці імперії швидко поширюється на всю територію. Повстання в провінції впливає на всі частини країни, як мінімум, відволікаючи ресурси на його придушення, а як максимум, надихаючи інші провінції завдяки розвиненій комунікації. Неврожай в одному з регіонів може призвести до дефіциту їжі або навіть голоду чи голодного бунту в усій країні. Тобто нескінченне зростання ієрархічної структури неможливе, навіть якщо немає зовнішніх впливів і вартість комунікацій мала.

Стародавній Єгипет був величезним царством за відсутності книгодрукування і розвиненої дорожньої мережі доти, доки не зіткнувся з необхідністю активного реагування на зовнішню загрозу. Крім того, Єгипет існував уздовж єдиної природної інфраструктурної магістралі – Нілу, і не міг розширити свої володіння без розвитку інфраструктури. Зрештою, його завоювали спочатку перси, потім, постійно стрясаний повстаннями, Олександр Македонський[73] і, нарешті, Рим[74].

Сама Імперія Македонського розпалася одразу після смерті свого засновника, оскільки бажана управлінцями централізація не могла бути забезпечена інфраструктурою, що існувала на території імперії. Зрештою, останньою античною імперією, яку ми знаємо, був Рим. Якщо ми подивимося на карту Стародавнього Риму, то побачимо, що він ніби обіймає Середземне море. Нам здається дивним таке розташування території держави, проте в ті часи море пропонувало швидшу доставку інформації та вантажів, ніж піший чи кінний похід, тим паче за відсутності доріг.

Рим зміг відступити від узбережжя і поширити свій вплив на континентальну Європу саме завдяки дорогам. І саме завдяки дорогам Рим зіткнувся з варварами раніше, ніж це сталося б без них. Однак закостеніла структура управління та самої держави не дозволила оперативно реагувати на зовнішні загрози, попри теоретичні можливості централізованої мобілізації ресурсів. Сама структура і центр споживали дедалі більше ресурсів, і на нагальні потреби, наприклад, армію, коштів уже не вистачало.


З історії падіння Риму

До III століття ставали дедалі частішими і широкими повстання рабів і колонів, які раніше були великою рідкістю. Від загарбницьких воєн Рим почав переходити до оборонних. Армія завоювань та пограбування перетворилася на регулярну армію прикордонників.
Різко загострилася боротьба влади. І з 235 по 284 рік змінилося 26 імператорів, з яких тільки один помер природною смертю. Тобто в середньому в цей час імператор правив 1,9 року. 238-й взагалі відомий як рік шести імператорів. Це час майже постійної громадянської війни та анархії, отримав назву епохи «солдатських імператорів».
Римські імператори намагалися купити лояльність своїх солдатів за рахунок збільшення заробітної плати. Але, щоб покрити додаткові витрати, вони знижували вміст срібла в накарбованих динаріях, посилюючи і так складну фінансову ситуацію в країні. Батько Каракалли, Септимій Север зменшив кількість срібла в динарії до шістдесяти відсотків, а сам Каракалла – до п’ятдесяти.
Криза почала руйнувати торговельні зв’язки всередині держави, підриваючи економіку, що посилювало її як безпосередньо, так і через те, що держава отримувала менше податків і слабшала у військовому плані. Інфляція так само інтенсивно била з торгівлі. Не оновлювалися мережі доріг, розпочався бандитизм.
В умовах циркуляції імператорів стабільно могла закріпитися тільки людина, яка створила б такий адміністративний лад, який заточений на придушення всіх і вся, щоб ніхто не розгойдував човен. Щоб сама система перешкоджала узурпації влади.До влади почали приходити енергійні, жорсткі солдати-імператори, яким було не начхати на долю імперії – так звана Іллірійська військова хунта. Вони повернули армії колишню міць та ефективність, але були орієнтовані лише на потреби та інтереси військових.
На початку римської історії війська значною мірою самі себе забезпечували екіпіруванням, а наприкінці майже повністю фінансувалися державою. Солдати ранньореспубліканської армії були неоплачуваними. І фінансовий тягар армії на той період був мінімальним. Під час розширення республіки, а згодом — ранньої імперії, римські війська виступали здобувачами. Однак, після того, як Рим перестав розширюватися, це джерело доходів вичерпалося. А до кінця III століття Рим «перестав перемагати». Армія стала тягарем.
Більшість грошей з податків і орендних виплат, які отримували імперський уряд, витрачалася на військових: у 150-му році це становило приблизно 70–80% імперського бюджету. Уявіть собі, що сучасна держава збільшила витрати за найвитратнішою статтею бюджету на третину, не кажучи вже про 50%. Побачите, як воно надірветься і збанкрутує. Риму довелося. Змусили війни із Сасанідами, германцями та іншими варварами.
У століття після смерті Августа центральна адміністрація була стабільною, і витрати уряду покривалися зростаючим добробутом. Після цього витрати уряду (зарплати солдатів та збільшення бюрократичного апарату внаслідок збільшення числа провінцій) різко зросли і почали перевищувати доходи. Імперська влада могла покрити збільшені витрати лише карбуванням та збільшенням податків.Обидві стратегії були приведені в дію і обидві підривали процвітання і стабільність імперії.
Усім відома фраза «Хліба та видовищ!». Її використав один сатирик того часу для опису політики державних діячів, які, підкуповуючи плебс роздачами грошей та продуктів, а також цирковими уявленнями, захоплювали та утримували владу в Римі. Практика субсидування ціни продукти було запроваджено «хлібним законом» ще 123-го року до зв. е.
За 58 років до народження Христа римський політик, на ім’я Клодій, відомий своїм популізмом, був обраний на державну посаду на платформі «безкоштовна пшениця для мас».
Його Leges Clodiae включали закон про створення регулярних посібників з безробіття у вигляді роздач зерна, яке і так вже поширювалося серед бідних щомісяця за дуже низькими цінами, а тепер і безкоштовно, тим самим підвищуючи політичний статус Клодія. Коли Юлій Цезар прийшов до влади, він виявив у Римі 320 тисяч осіб на урядову допомогу зерном, тому що повне населення Риму було 1 мільйон осіб. Він скоротив їхню кількість до 150 тисяч. Але після вбивства Цезаря ця цифра почала знову зростати, а привілеї зростати.
При настанні кризових часів для імперії, роздачі не тільки не припинилися, а й стали суттєвішими. Під час правління Септимія Півночі у роздачі було додано оливкову олію, а за Авреліана — свинину.

Зрозуміло, робилося це все не від великого кохання до плебсу, а щоб той не бунтував. Та сама політика реалізується сьогодні через велфер, коли цілі «гарлеми» сидять на соціалці.
Вищевикладені причини породили інфляцію. До кінця третього століття через появу бронзових грошей населення Римської імперії взагалі почало виготовляти монети самостійно, що ще більше прискорило їх знецінення.
У третьому столітті імператорські уряди Риму почали вимагати від громадян проводити виплати податків не грошима, а товарами чи послугами. Фактично уряд імперії відмовився приймати у вигляді податків свою власну бронзову монету.
І ось прийшов Діоклетіан. З нього починається форма правління, що називається домінатом.
Реформи Діоклетіана, а пізніше — Костянтина, мали своїм завданням зміцнення суспільного та державного устрою з метою посилення центральної державної влади для захисту від революційних мас, що піднімалися.
Одна з реформ Діоклетіана полягала в тому, що він збільшив кількість провінцій з 50 до 100, щоб намісники цих, тепер порівняно невеликих, областей не мали достатніх сил для організації заколоту чи узурпації влади. Рим перетворився на монархічну державу з абсолютною централізованою владою імператора. Імператорам стали надавати божественні почесті, перед їхніми статуями навіть звершувалися богослужіння, до них зверталися dominus et deus, що означає «пан і бог». Порівняйте це зі званням Цезаря – “Перший серед рівних”.
У 301-му році виходить едикт Діоклетіана про максимальні ціни.Так уряд намагався боротися з інфляцією, яка вийшла з-під контролю після запуску в обіг надто великої грошової маси. Воно просто зафіксувало максимальні ціни приблизно 1000 продуктів харчування та розцінки на роботу ремісників та представників інших професій, під страхом страти для тих, хто торгуватиме за вищими цінами. Результатом став дефіцит. Виробники або згорнули виробництво, або торгували незаконно, розквіт бартер.
Указ також встановлював обмеження на заробітну плату, і люди з фіксованою зарплатою виявили, що їхні гроші ставали все марнішими «фантиками».
Діоклетіан був, мабуть, першим керівником держави, котрий почав звинувачувати в інфляції торговців. Він перший підмінив причину наслідком, назвавши жадібність торговців основною причиною підвищення цін. Про жадібність держави та знищення золотого та срібного змісту римських монет він в едикті сказати забув.
Щоб утримувати величезне військо — близько півмільйона людей, тобто набагато більше, ніж у минулому столітті, Діоклетіану довелося підвищити всі податки з цивільного населення, піднявши виплати в грошах і натурі до максимальної межі, яку міг винести римський світ.
Податковий тягар став непосильним і продовжував зростати, всі свободи зникли. Певного моменту настав такий період, коли римські громадяни почали дивитись на власну державу як на ворога, а на варварські армії, що стоять на кордонах імперії як на визволителів. Таку ціну заплатили люди за закручування гайок, що дозволило імперії встояти на ногах у третьому столітті.Зростала регіоналізація, занепали міста, звалилася економіка, вона стала командною та натуральною з низьким ККД, податкова база танула. Натиск варварів зростав. Грошей на армію не вистачало, служити ніхто не хотів. Варварів пропускали селитися все далі в імперію, і вони мали захищати кордони. Настав момент, коли баланс сил у імперії остаточно змістився на користь варварів. Західна Римська імперія впала під тиском Великого переселення народів.

За матеріалами поста Олександра Довнича


Якщо ми підемо далі, можемо зупинити свій погляд на феодальних державах середньовіччя. Система васалітету просто не дозволяла існувати великим централізованим структурам до тих пір, поки не було винайдено друкарство, яке дозволило консолідувати більші суспільні освіти. Цей період ми зараз називаємо епохою феодальної роздробленості. Найбільша імперія того часу – Стародавній Китай – могла існувати лише завдяки книгам та дорогам. З винаходом поліграфії настав час розквіту великих європейських імперій, які, тепер вже набагато швидше, ніж у давнину, досягали свого розквіту, а потім занепаду під вагою витрат на забезпечення ієрархії та зовнішніх збурень.
Централізований Китай програв менш централізованій Європі змагання за Нове Світло, і інки з ацтеками так і не побачили китайців, перед тим як паща під натиском менш цивілізованих, ніж китайці, але менш централізованих європейців [8]. Однак саме розвиненіші, порівняно з індіанськими, інформаційні та інфраструктурні технології європейців дозволили їм здобути цю перемогу.
Витрати зміст піраміди зростають нелінійно. Імперії досягають своєї межі і руйнуються, розриваючись від внутрішніх протиріч, під гнітом витрат забезпечення апарату, від зовнішніх загроз, які вносять руйнівне обурення у налагоджене бюрократичне життя великих імперій, від хаосу, викликаного сильної взаємопов’язаністю частин імперії з центром і друг. При цьому, чим досконалішими є засоби комунікації та транспорту, тим швидше йде цей процес. Єгипту знадобилися тисячоліття.Рим впорався із собою трохи більше, ніж за тисячу років. Європейські імперії проіснували лише одне-два століття. Причини розпаду імперій можна аналізувати до нескінченності, але всі імперії розпалися точно не тому, що були ефективними.
Свого піку цей процес досяг у першій половині ХХ століття. У Європі, разом із новим стрибком інформаційних та транспортних технологій — винаходом радіо, моторного та авіатранспорту, виникли дві велетенські ієрархії — СРСР та Третій Рейх. Нічим не обмежена влада диктаторів була сильнішою і всеосяжною, ніж міг уявити будь-який імператор минулого. Адже раніше, за відсутності телефону, радіо та телеграфу намісник чи губернатор будь-якої провінції був майже незалежним царком. За відсутності пропаганди імперії постійно тряслися протверезними повстаннями. Фактична неможливість контролювати все й маніпулювати всіма надійно гарантувала достатню міру децентралізації, яка забезпечувала довгий, стабільний, незалежний від флуктуацій волі імператора, життя імперії.
Імперії ХХ століття стали просто вибухом в історичному масштабі. Тепер комунікація і швидкісний транспорт, що не стримується технологічними обмеженнями, дозволяли ієрархії розвиватися аж до планетарних масштабів, якби не всі ті ж зовнішні впливи і внутрішні протиріччя. Німеччина програла війну. Радянський Союз не впорався з гонкою озброєнь та науково-технічним прогресом, який уже не вписувався у рамки п’ятирічних планів.Жоден бізнесмен у двадцять першому столітті не планує всерйоз більше, ніж на рік, а три-п’ятирічні плани вибудовує як частину стратегії, а не як обов’язкові для виконання документи, усвідомлюючи зростання турбулентності сучасного світу [72].
Посилення вертикалі влади, що нічим не стримується, у двадцятому столітті виявилося подібним до невідомої організму інфекції. Фашистська Німеччина згоріла за якісь дванадцять років. Радянський Союз сяк-так дотягнув до сімдесяти, залишивши по собі набагато глибшу і системну розруху. Якби в стародавньому Римі телефон і газети, можливо історія Римської Імперії була б набагато коротшою.

Жорстка ієрархічна структура має гігантську інерцію. І технології, що сприяють централізації, лише прискорюють її рух у раз і назавжди зафіксованому напрямі. Іноді цей напрямок виявляється правильним, і ієрархія показує вражаючі успіхи. Так, Радянський Союз, взявши жорсткий курс на форсовану індустріалізацію, між двома світовими війнами успішно перестрибнув з аграрного суспільства на індустріальне (принагідно заморивши голодом і згноївши в таборах мільйони людей). Але до кінця XX століття, коли всі промислово розвинені країни вже будували інформаційну, сервісну економіку, заводський робітник із радянського плакату так само впевнено дивився у світле майбутнє, а чиновники радісно рапортували про виплавку чавуну на душу населення. Децентралізоване суспільство навряд чи змогло б за двадцять років перетворити переважно аграрну країну на індустріальну державу. Але й котитися до прірви на всіх парах під пропагандистським наркозом воно теж не стало б.
Тут буде доречним порівняння все з тими ж мурахами. Коли вони тягнуть смачного жука в мурашник, роблять це досить хаотично і неорганізовано, часто заважаючи один одному[75]. Проте будь-який жук, якого знайшли «розвідники», рано чи пізно виявляється всередині мурашника. Можливо, вони дотягли б його швидше, якби серед них був один авторитетний начальник, який вказував би шлях і вів за собою. Але якщо цей начальник заблукає, то мурахи так само швидко і впевнено потягнуть жука повз мурашника.Можливо, історики майбутнього скажуть, що друга половина ХХ – початок ХХІ сторіччя стали такою ж віхою в історії людства як неолітична революція. Вперше за десять тисяч років процес об’єднання людей супроводжується не збільшенням, а зниженням централізації. Вперше він досяг глобального масштабу. Саме в ці кілька десятиліть розвалилися всі колоніальні імперії, але з’явилися ООН, СОТ, МВФ та Інтернет. При цьому єдина вертикаль влади у найбільш розвинених країнах розщеплена на кілька гілок. Ослаблення вертикалей супроводжується безпрецедентним зростанням середньої тривалості життя, збільшенням добробуту, масштабним будівництвом, вибуховим зростанням технологій та науки. Відбувається якісний стрибок у розвитку, і загальна децентралізація його невід’ємним атрибутом. Найпотужніший каталізатор цього процесу – інформаційні технології. Саме вони здатні надати у розпорядження людей позбавлений єдиного центру управління та державних кордонів інструмент комунікації, який зробить непотрібними більшість звичних для нас державних структур, відібравши у них нечисленні корисні функції та оголивши їхній атавістичний характер.
Опортунізм влади

Корупція

Якби держава складалася з одних лише добрих людей, усе б, мабуть, заперечували одна в одній можливість усунутись від управління, як тепер заперечують владу.

Сократ

Є будинок у історичному центрі Праги. Будинок будувався за лісами та високим парканом. Коли він був побудований і всі побачили, що він виступає за червону лінію, виправляти щось було вже пізно. Але правитель знайшов документ, що дозволяє будівництво і просто повісив того чиновника, який підписав дозвіл. Прямо на тому будинку. Чиновника повісили, але хату не знесли. Шибеник, що бовтався, повинен був переконати інших чиновників дотримуватися закону. Чи перестали вони брати на лапу? Ні. Вони просто стали краще замітати сліди.
Корупцію можна розглядати як гру. Є ризик і є передбачуваний виграш. Чим вищий ризик, тим вища ставка гри, але підвищення ризику (посилення покарання або збільшення частоти арештів) не веде до припинення гри. Воно веде лише до підвищення ставок. Як і боротьба з наркотиками веде, зазвичай, до зростання ціни них[58].
Організація боротьби з корупцією провокує залучення до корупції самих борців та вибудовування корупційних пірамід, що закінчуються, у найгірших випадках, верхівкою влади, якщо вона не є повноправним господарем підконтрольної території.
Корупція властива найманому чиновництву. Керівник, який не є найманим чиновником, не має інтересу до корупції. Він отримуватиме свій прибуток від чесного та прозорого ведення справ (податки для королів або акціонерний прибуток для капіталістів) і корупція грабуватиме його самого насамперед. Саме тому корупція була властива феодалам як правлячому класу.Чи поставлений найманий чиновник сеньйором (королем чи ще кимось), чи обраний із народу — він має якось виправдовувати своє існування, чи, в термінах сучасної економіки, «створювати додаткову вартість».
Якщо чиновник поставлений королем чи вищим чиновником, то він взагалі не залежить від людей, якими він поставлений управляти, і чиї проблеми він поставлений вирішувати — він від них відчужений. Його додаткова вартість створюється шляхом контролю довіреного простору та підвищення податкових надходжень. У такій ситуації він робитиме все, щоб отримати собі додатковий дохід, і корупція тут процвітатиме, не замикаючись, щоправда, на верхівку влади, оскільки верхівка в корупції не зацікавлена ​​і, що також важливо, має необмежений репресивний апарат. Таким чином, завдання корупціонера — брати, але не настільки багато, щоб інформація про його хабарництво потрапила на самий верх. На великих територіях, де від короля до дрібного чиновника існували цілі ієрархічні сходи, корупція не могла не процвітати.
Додаткова вартість виборного чиновника полягає у наданні громаді адміністративних чи диспетчерських послуг. Чиновник ефективніше за натовп керує спільним ресурсом на благо громади. Чиновник організовує збір думки громади з того чи іншого приводу, і чиновник реалізує вказівки громади. Стародавня Греція та республіканський Рим – класичні приклади такої організації. Але громада із 10 людина — не громада з 1000 людей[17]. Зібрати думку десятка набагато легше, ніж думка тисячі.Якщо серед 10 осіб можна дійти консенсусу з приводу найдостойнішого, то серед 1000 уже немає. До того ж у великих групах починає проявлятися опортунізм самих членів групи, коли вони не лише мають намір ухилитися від фінансування чи співучасті у створенні суспільного блага, а й навіть від процесу прийняття рішення — «розумні люди нехай без мене вирішать, а я погоджуся з ними». .

Тоді виникає ідея виборів адміністратора, наділеного владою, причому а) на певний фіксований термін, раніше якого його неможливо або вкрай важко змістити і б) більшістю голосів, але не консенсусом і не «переважною більшістю». Вважається, що делегат нічого очікувати діяти проти інтересів суспільства, оскільки сам його членом. В умовах античної Греції, коли делегати вибиралися шляхом жеребкування і шляхом жеребкування досить часто змінювали один одного, люди мали підставу довіряти такому делегату. Але як тільки делегат отримував собі до рук якийсь інструмент утримання контролю на досить тривалий термін, його інтереси та інтереси його електорату ставали зовсім різними. І теза у тому, що делегат прийматиме справедливі закони чи рішення, оскільки захоче нашкодити собі, живучи за тими самими законами чи рішенням, не працює[76]. Виборча система влади є типовим продажем на ринку з асиметричною інформацією. Справжні мотиви делегата висувати свою кандидатуру та дії делегата, який уже обійняв свою посаду, невідомі електорату. У таких умовах переваги отримує недобросовісний делегат. Мають місце всі фактори, що супроводжують угоди з котами в мішку ex ante і ex post:

 • антиселекція полягає в тому, що чим більше кандидат готовий витратити ресурси на здобуття посади або чим легше здається вибір кандидата виборцем, тим менша ймовірність його сумлінної поведінки. Зрештою, погані кандидати повинні повністю витіснити з електорального ринку добрих;
 • моральні ризики, які полягають у тому, що делегат, вже обраний, буде схильний до порушення контракту з виборцями, наприклад, не виконає передвиборчих обіцянок.

На етапі виборів знову відбувається відчуження чиновника від громади, якою він має служити. По-перше, він має повноваження, видані йому на певний термін і які у нього важко відібрати за законами, написаними самою громадою. По-друге, вага голосу окремого члена громади розмита і несуттєва. Конкретну людину можна образити і знехтувати її інтересами заради «інтересів суспільства». Наприклад, у суспільстві, 1 депутат місцевої ради представляє інтереси десь 10 000 домогосподарств. Хтось проти? Це їх проблеми. Залишається ще 9999 сімей.
На цьому етапі вкотре включається опортунізм членів громади. Вони ухиляються від голосування і не збираються йти проти влади та висловлювати протест. Адже справді чиновник грабує кожного на копійку, а активні протестні дії, навіть якщо вони не матимуть жодних репресивних наслідків, коштують набагато більше. У наш час громадяни вільні писати запити до органів влади, і навіть брати участь у страйках та акціях протесту, але їм просто ліньки. Вони не бачать у цьому сенсу.
Виходить, що теоретично виборний чиновник може сильно образити половину електорату і злегка винагородити другу половину. На наступних виборах за нього проголосують 50% людей, а його дружина додасть ще одного голосу. А сам чиновник житиме з маржі, з різниці між грошовим еквівалентом «образи» та грошовим еквівалентом «нагороди». Цікаво, що на наступний термін він може дуже образити других, але зовсім не ображати перших, вже раніше скривджених. Перші відчують «покращення» та проголосують за чиновника, а думка других уже не суттєва. На третьому колі…Ну ви зрозуміли. Вибори рано чи пізно перетворюються не на процедуру призначення чиновника, а на процедуру легітимізації чиновником чи бюрократичної елітою узурпованої ними влади, навіть якщо чиновник не використовуватиме з метою перемоги на виборах “адміністративний ресурс”, тобто ресурси самого суспільства, передані йому в управління.
Також, якщо в руках бюрократичної еліти знаходяться засоби масової інформації та пропаганда, то можна кривдити всіх. Тільки одних трохи сильніших, а інших трохи слабших, розповідаючи по телевізору, що «іншим ще гірше».
Корінь корупції — у відчуженні чиновника від людей, яким він створює додаткову вартість, а відчуження виникає тому, що вкрай складно організувати велику масу людей на прийняття раціональних щоденних рішень з того чи іншого питання. Це просто неможливо. Мало хто компетентний у питанні. Мало хто взагалі братиме участь або вважатиме те чи інше питання для себе важливим. Перманентний референдум доріг та неефективний настільки, що суспільство готове платити корупцією за те, щоб його уникнути.

Скорочення потреби у суспільних благах

Владі так чи інакше потрібно пояснювати суспільству свою користь для нього. Інакше суспільство просто не потерпить відвертого клептократа, тому є безліч прикладів з історії. Користь влада може створювати, адмініструючи створення суспільних благ, стимулюючи суспільство до цього фінансування. Якби не було стимулюючої функції влади, то безбілетники, які не бажають оплачувати встановлення маяків, будівництво доріг та охорону кордонів, становили б переважну більшість. Суспільства, які не здогадалися про те, що потрібно поставити правителя, який би вибивав данину чи податки, просто зникли з Землі.
У цьому правитель розумів, що можна витратити як маяк чи дорогу, а й у себе особисто. І скільки саме він міг собі привласнити, визначалося лише терпимістю народу та обсягом реальних витрат. Якщо маяк коштував 1000 монет, а народ зазнав втрати 50% своїх внесків, то щоб отримати собі ще грошей від народу, потрібно побудувати дорогу або краще озброїти армію. Тоді витрати становитимуть, скажімо, 5000 монет, у тому числі імператор забере собі 2500 замість 500 у першому випадку.
Щоб мати можливість витрачати більше, правителю потрібно створювати чи вигадувати нові суспільні блага. Саме у цьому напрямі розвивалися всі цивілізовані суспільства. «Безкоштовна» медицина, «безкоштовна» освіта, «безкоштовна» пенсія та інші «безкоштовні» речі з таким ентузіазмом підтримуються політиками всіх мастей не лише тому, що виборець любить халяву, а й через пряму вигоду для себе.Навіть у державах з низьким рівнем корупції, де утруднений прямий крадіжка, фактор прямої вигоди теж присутній. Від кількості громадських благ, які адмініструє чиновник, залежить його вага, бюджет його відомства та його зарплата.
Візьмемо, наприклад, таке суспільне благо, як пенсія. Вперше ідея солідарної пенсії, поряд з іншими заходами соціального захисту робітників, була реалізована на державному рівні Бісмарком[77] і згодом поширилася на інші країни. У громадські блага соціального захисту почали реалізовуватися й у ХІХ столітті через профспілки. Донедавна благо пенсії виглядало так: владна еліта (або бюрократичний апарат профспілки), використовуючи право на примус[17], вилучали частину доходу громадян і витрачали його на виплату пенсій людям похилого віку. Натомість еліта обіцяла громадянам, що вона їм платитиме пенсію в майбутньому за рахунок внесків майбутніх поколінь.
Експлуатуючи асиметричність інформації, влада могла перерозподіляти пенсійні гроші так, щоб «підмазати» перед виборами свій електорат за рахунок чужого, тобто фактично підкуповувала виборців, причому не за свої кровні, а за бюджетні гроші.
Щойно зростання населення припинилося, почалася криза пенсійної системи[78]. Нам пощастило, що на той час інформаційні технології розвинулися настільки, що вже практично нічого не варто (порівняно з ХІХ століттям) порахувати та врахувати внесок кожного громадянина у пенсійний фонд для того, щоб виплачувати кожному громадянину ту пенсію, яку саме він заробив.Але тоді постало питання й у громадян: «А навіщо взагалі потрібна держава?» і у чиновників: «А навіщо мені адмініструвати фонд, яким я не зможу керувати на свій розсуд?» Все це призвело до того, що зараз називають пенсійною реформою і до того, що держава втрачає монополію на одне зі своїх суспільних благ. Подібна метаморфоза відбувається, а в розвинених країнах вже трапилася і з медициною.

Якщо ми подивимося на чергове суспільне благо, наприклад, на дорожнє будівництво, то виявиться, що відповідний рівень розвитку інформаційних технологій та обліку, який дозволить відстежити, яка машина, якою дорогою користувалася, дозволить відмовитися від транспортного податку, який зараз прив’язаний до споживання палива чи обсягу двигуна, але з фактичного пробігу фактичною дорогою. У результаті «урядові» траси містяться в ідеальному стані, а найбільш завантажені – навпаки.
Так, вже є платні дороги. І витрати на стягування плати та облік користування ними постійно зменшуються. Якщо раніше доводилося купувати «усереднений квиток» просто за в’їзд на платну трасу, то системи розпізнавання номерних знаків, радіомітки, навігаційні трекери, системи відеоспостереження та відеоаналітики скоро зможуть відстежувати використання доріг і стане можливим замість транспортного податку виставляти конкретний рахунок за конкретне користування конкретною дорогою , За принципом «вага в русі». У Німеччині чи Швеції[79], наприклад, такий підхід вже почав практикуватися для вантажного транспорту, переміщення якого відстежуються за допомогою навігаційних систем та тахографів[80]. У результаті держава втрачає можливість збирати врожай з ще одного суспільного блага. А експлуатацією доріг займуться ті, хто їх справді будує та справді обслуговує.
Так можна розглянути буквально кожне суспільне благо, аж до міліції чи поліції, які, у вигляді охоронних фірм, і так уже часто працюють поза сферою держави, яка продовжує збирати податки на забезпечення правопорядку.
Врахувати міру використання суспільних благ можна практично у всьому. У ряді міст України в багатоквартирних будинках стоять платні ліфти[21], що обходяться мешканцям дешевше «безкоштовних», що надаються ЖЕКами. Люди користуються ліфтом, використовуючи електронні ключі, і на підставі статистики використання їм виставляються рахунки. Так справедливіше.

Перехід до бізнес-процесів

Те, що ми називаємо менеджментом, здебільшого зводиться до того, щоб ускладнити людям роботу.

Пітер Друкер

Будь-якій владі, у тому числі і бюрократичній еліті, необхідна її легітимізація. Легітимізація – це не лише надання законності методу приходу до влади (і не має значення, монархія це чи демократія), а й пропаганда ідеї ієрархії як природної форми організації суспільства. Вважається само собою зрозумілим, що хтось має бути головним.
Законодавство підтримує цей міф, розповідаючи, що у компанії має бути директор з правом підпису, а у будь-якої структури — голова чи голова. Але ієрархічна модель управління не єдина і не оптимальна структура. З погляду теорії організації можна розглядати організації двох крайніх типів — «ринкова» та «ієрархічна». Ринкова організація стихійна та власне організацією не є. Ієрархічна — хіба що «природна». Разом про те поступово багато організацій переходять різні проміжні форми, які описуються не ієрархією, а системою контрактів чи домовленостей[70].
Бувають асиметричні домовленості, наприклад, франчайзингова схема. Бувають монополістичні — холдинг, у якому послуги, зокрема бухгалтерські чи кадрові, закуповуються лише в компаній, які становлять цей холдинг. Бувають організації-віки на основі рівноправної співпраці. Водночас основною формою документа, що регулює взаємини в таких організаціях, є не «положення про організаційну структуру», а набір контрактів.
Такі організації мають як неподільну одиницю не функцію, яку хтось виконує, а бізнес-процес, у якого є клієнти і який сам є клієнтом іншого процесу.У світі відбувається зміна парадигми організації з функціональної на процесну[70], що економить ресурси підприємства, витрачені раніше трансакційні витрати ієрархічної структури. Так, залишаються номінальні директори з правом підпису, оскільки закони досі оперують ієрархіями; водночас директор, як рольова функція у бізнес-процесах, сам стає клієнтом когось ще, скажімо, бухгалтера чи продавця та провайдером послуг для, наприклад, продавців чи кадровиків. Поняття «хто головніше?» розмивається.
Але що відбувається, коли якась бюрократична структура замовляє в IT-компанії роботи з автоматизації своєї діяльності, наприклад автоматизації документообігу? Виявляється, що IT-компанії і тим більше програмне забезпечення, яке встановлюється, все одно, хто кому начальник. IT-компанії цікаво, які бізнес-процеси відбуваються в організації, і у кого яка роль у них. Відповідно, як один з етапів впровадження своїх послуг, вона описує бізнес-процеси, ролі та клієнтів. Зрештою виявляється, що не тільки голова організації може щось у когось вимагати, а й інші теж починають (за допомогою розумного програмного забезпечення) вимагати щось у голови: прийняття того чи іншого рішення, підписи, участі у зборах, взяття він відповідальності тощо. Тепер керівник організації неспроможна валити все підлеглих, залишаючись «білим і пухнастим», оскільки його обов’язки прописані явно, та її дії можна відстежити.Виходить, що інформатизація бюрократичних структур призводить до ерозії ієрархії в цих структурах, а в далекій перспективі і до ерозії всього державного та управлінського апарату як ієрархічної структури. А з огляду на те, що з погляду процесів і ролей байдуже, чи перебувають виконавці всередині структури, чи поза нею, недалека та година, коли і державні структури перейдуть на аутсорсинг практично всіх своїх функцій.

Сама важлива можливість аутсорсингу, тобто виведення функцій організації її межі, стала також можлива завдяки інформаційним технологіям. Якщо раніше було зручніше (тобто з меншими трансакційними витратами) перебувати в одному офісі і передавати один одному папери, то тепер ця необхідність зникає, і на перший план виходять витрати на збір людей в одному офісі. Стає дешевшим, вигіднішим та зручнішим усім перебувати поза офісом, вести документообіг в електронному вигляді, а наради проводити в режимі відеоконференції.

Втрата контролю ринків із асиметричною інформацією

Одним із важливих суспільних благ, які постачають бюрократична еліта, є контроль ринків з асиметричною інформацією. Бюрократія намагається щосили, демонструючи свою корисність запровадженням інститутів сертифікації, ліцензування, перевірок та інших контрольних заходів.
Некеровані ринки з асиметричною інформацією схильні до колапсу [52]. Постачальнику на таких ринках вигідно бути нечесним. Дешевше продавати кота в мішку, коли в мішку кота немає, або кіт — дохлий. У разі, коли постачальники не розкриваються, і їх контролює якийсь третейський посередник, ринки з асиметричною інформацією зхлопуються. Споживачі припиняють споживати товари чи послуги на цьому ринку, а виробники пропонують все менш якісні вироби, замінюючи якість пропагандою.
Як приклад ринку, що «зхлопнувся», можна навести страховий ринок України станом на 2011 рік. Клієнти не знають, чи отримають вони виплату за страховими збитками. Страховики продають лише рекламу себе та папір із порожньою обіцянкою. Проникнення ринку добровільних видів страхування становить менш як 4% від ВВП, самі страховики живуть обов’язкових видах і видах, де асиметрія інформації працює у користь страхувальника. Наприклад, автострахування. За відсутності повної інформації щодо пробігу автомобіля, кваліфікації водія та історії збитків, страховик перебуває у такій же невпевненості, як і страхувальник: перший не знає, що саме він страхує, другий не знає, яку виплату він отримає.Страховик не знає нічого про плани страхувальника, про пробіг машини, про стан здоров’я клієнта, про місця, де людина їздить і де залишає машину, і про інші неявні причини, через які страхувальнику видається вигідніше застрахуватися, ніж бути не застрахованим — працює антиселекція. При цьому страховик також пропонує кота в мішку: страхувальник не в курсі того, яким є фінансовий стан страховика насправді, а не паперами, які його плани на виплату зі збитків, які пункти правил страхування «написані дрібним шрифтом», яка реальна швидкість прийняття рішення про виплату тощо.
Державні контрольні служби прагнуть посилити контроль, і їхня корисна функція полягає не тільки в тому, щоб споживачі на асиметричних ринках були задоволені якістю послуг, а й у тому, щоб усі учасники ринку були впевнені, що продукція на ринку якісна. Громадське благо щодо підтримки стабільності ринків важко переоцінити, і бюрократична еліта намагатиметься вигадувати собі роботу на будь-яких ринках, де є хоч якась асиметрія. Ліцензії, сертифікати, служби типу санепідемстанції чи пожежників тощо.
Державі в цьому знову ж таки допомагають інформаційні технології, і вже зараз, наприклад, на фармацевтичному ринку в низці розвинених країн запроваджується індивідуальне маркування ліків аж до блістера чи ампули[81]. Незабаром в аптеці технічно не можна буде продати препарат, походження якого невідоме або якщо препарат з таким номером вже одного разу був проданий або відкликаний з обігу. Таке можна забезпечити лише за допомогою інформаційних технологій.І держава споживатиме інформаційні послуги з метою контролю.

Водночас у світі існує тенденція, яку автор багатьох книг з маркетингу та менеджменту Ф.Котлер у своїй книзі «Хаотика»[72] описав як «посилення влади споживача». Завдяки інформаційним технологіям будь-яка рекламна чи пропагандистська кампанія постачальника на асиметричному ринку може бути нівельована єдиним записом користувача в блозі або соціальній мережі. Фотокамери в мобільних телефонах дозволяють моментально сфотографувати явище, що критикується, і тут же поширити фото по всьому світу. Виробникам тепер стає вигідніше ставати прозорим, а функції контролю за ринками з асиметричною інформацією перетікають до хмари масового співробітництва споживачів, обмінюються інформацією безпосередньо друг з одним. Держава втрачає ще одну свою функцію.

Втрата монополії на інформацію

За тим, що в людському суспільстві оповита пеленою таємниці, часто криється звичайна підлість.

Вільгельм Швебель

Американський еволюційний біолог, фізіолог та біогеограф Джаред Даймонд у своїй книзі «Рушниці, мікроби та сталь. Долі людських суспільств»[8] вказав, що держава з’явилася тоді, коли егалітаризм «…поступився місцем одноосібному централізованому авторитету, який приймав усі важливі рішення і мав монополію на важливу інформацію (наприклад, про те, які погрози висловив у приватній бесіді сусідній вождь чи який урожай цього року нібито пообіцяли надіслати боги)» Саме монополія на інформацію була одним із найважливіших джерел влади всіх правителів. І навіть монополія на застосування сили, яка властива будь-якій державі, — ніщо порівняно з монополією на інформацію. Адже щоб застосувати силу, треба знати як щодо кого і наскільки інтенсивно її застосовувати.
Однак інформаційні технології, що проникають у всі структури управління, так чи інакше, збільшують прозорість їхнього функціонування. Тепер, завдяки системам електронного уряду та законам на кшталт закону України «Про доступ до публічної інформації», громадянам набагато легше дізнатися про ту інформацію, заради якої раніше доводилося вести безрезультатне листування чи вистоювати черги в архівах.
Інформація набуває «надплинність». І незважаючи на жодні заходи щодо її захисту, майже завжди знайдеться той, хто її викраде та опублікує. Мало того, цей процес вже поставлено на постійну основу. Нашумілий проект Wikileaks є нічим іншим як службою розвідки «на громадських засадах».Гриф «таємно» або «для службового користування» раніше означав «публікувати не можна», а тепер — «варто міцно замислитися над тим, що буде після того, як це опублікують». Тобто будь-яка секретна інформація зараз заздалегідь має аналізуватись у розрізі наслідків, які викличе її публікація. Секретники вже прораховують ризики та вживають заходів для зменшення наслідків таких ризиків.
А завтра гриф «таємно» втратить свій сенс взагалі, оскільки при виникненні будь-якої таємниці сили будуть спрямовані не на приховування її від оточуючих, а на ліквідацію наслідків її можливого розкриття у майбутньому. Змінюється парадигма роботи із таємницею. Після чого трепетне ставлення до таємниці зникне: «Публікуйте, на здоров’я!»
Держава, забезпечивши себе базами даних, дала в руки шпигунів валізу з ручкою, взявшись за яку, цю валізу легко забрати. Якщо раніше архіви були паперовими та непідйомними, то тепер вони розміщуються на долоні або взагалі пересилаються електронною поштою. Завдяки інформаційним технологіям держава втрачає монополію на інформацію, а її діяльність або стає прозорою, або самі функціонери змушені діяти так, ніби всі їхні дії рано чи пізно будуть розкриті. Втрата монополії інформацію означає втрату влади, яку давала ця монополія.

З іншого боку, влада втрачає монополію інформацію з допомогою масового співробітництва громадян[82]. Технології вже зараз дозволяють моментально транслювати в інтернет зображення з камери мобільного телефону або дешевого безпілотного літального апарату під час масових протестів чи інших важливих подій, позбавляючи держави можливості маніпулювати думкою громадян через ЗМІ. Блоги та соціальні мережі позбавили державу монополії на думку на події. Веб-камери, що встановлюються на кожному перехресті, з публічним доступом, що належать приватним особам і компаніям, позбавляють державу монополії на пріоритет державної інформаційної системи як першоджерела. А мініатюризація та здешевлення записуючої апаратури робить доступною прихований запис та подальшу трансляцію будь-яких дій будь-якого чиновника, чи то незаконні інструкції начальника підлеглим на зборах, чи фальсифікації виборів, чи відвертий тиск на людей силою свого службового становища. Також стають все більш популярними викриваючі відеозвернення посадових осіб, які вони розміщують в Інтернеті, які стають об’єктом масової уваги публіки. Вже закінчився час централізованих, контрольованих ЗМІ.
Державні та корпоративні чиновники, замовляючи собі послуги інформаційних технологій, без яких вони вже прожити не можуть, отримують у результаті троянського коня.

Вічні проблеми влади

Зі зростанням середнього рівня освіти та прогресом технологій, підтримка монополії на інформацію вимагала виділення все більших ресурсів, що вилилося, з одного боку, у розвиток інституту пропаганди, а з іншого — у законодавчому закріпленні концепції приватності, згідно з якою ніхто взагалі не повинен навіть намагатися дізнатися щось про сусіда без його письмового дозволу, причому владній еліті можна пхати носа в чужі справи. Коли влада прикладає дедалі більше сил для вибудовування «односторонніх дзеркал», реальними правителями стають не ті, хто багатший чи розумніший, а ті, хто перебуває по правильний бік дзеркала. Але при цьому ідея приватності, що підтримується владою і конформізмом суспільства, не дозволяє навіть самій владі, а не лише всім іншим агентам приймати раціональні рішення через відсутність повної інформації.
Влада змушена діяти в умовах обмеженої раціональності, що означає її необ’єктивність у процесі регулювання тих чи інших суспільних процесів. Типова проблема влади — контроль міграції та умови видачі віз, які створюють проблеми всім, але не є на заваді тим, хто хоче потрапити до країни за будь-яку ціну.
Регулюючи небажану активність, влада завжди працює з формулою У = В * С, де У – шкода від провини, витрати влади або суспільства від злочину, В – ймовірність зловити злочинця, що в умовах асиметричності інформації завжди багато менш як 100% і С – санкції , Витрати злочинця, які він отримує, якщо буде спійманим.Маючи обмежені ресурси в управлінні «В», влада починає регулювати «С», що призводить до завищення покарання для тих людей, які попалися, і викликає у них відчуття несправедливості — їх покарали надто сильно за те, за що інших не зловили взагалі. . Звідси й очікувана відповідь будь-якого карного злочинця на запитання «За що тебе посадили? – Нізащо!” У разі обмеженої раціональності влада неспроможна запобігти злочинові, а санкції щодо злочинця означають для влади нові витрати з їхньої застосування, але ліквідують видатки вже скоєного злочину. З економічного погляду ситуація тупикова.
Влада, в умовах обмеженої раціональності, не здатна регулювати оборот «чутливих» товарів, таких як зброя або наркотики, і воліє повністю забороняти такий, що є неоптимальним і призводить до серйозних витрат у вигляді розквіту чорного і взагалі неконтрольованого ринку, витрат на підтримку заборон і втілення в життя санкцій, витрат, пов’язаних зі зростаючою асиметричністю тіньового ринку (більшість проблем, що асоціюються з наркотиками, так чи інакше викликані саме їх забороненістю [58]).
Діючи в умовах неповноти інформації, влада часто не здатна організувати справедливий розподіл витрат на придбання тих чи інших суспільних благ, та й самі блага, у більшості випадків, стають суспільними лише тому, що надто дорого організувати індивідуальний облік їх споживання.Можна наводити і наводити приклади закладеної в існуючих механізмах управління обмеженої раціональності, аж до простого розуміння, що влада як закупник суспільних благ також виступає покупцем на асиметричному ринку і тому нездатна прийняти раціональне рішення і чинить евристично: «як усі», «як ніхто інший », «Як дешевше» або, навпаки, «як дорожче».

Вікіноміка

Куди рухається сучасна економіка? Ф. Котлер назвав це терміном «турбулентність» чи «хаотика»[72], показуючи цим своє насторожене своє ставлення до того, що відбувається, а Дон Тапскотт та Ентоні Д. Вільямс назвали це словом «вікіноміка»[83]. За словами Котлера, «світ вступив у нову стадію економіки. Національні економіки глибоко пов’язані та взаємозалежні. Комерційна діяльність ведеться за допомогою потоків інформації, що переміщуються зі швидкістю світла через Інтернет та мобільні мережі. Ця нова стадія приносить чудову користь як зниження витрат і прискорення виробництва та поставок товарів та послуг. Але кожна медаль має і зворотний бік. Йдеться про суттєве зростання рівня ризику та невизначеності, з якими стикаються як виробники, так і споживачі».
Якщо спробувати узагальнити побоювання Котлера у двох словах, то вийде таке: які б технології чи виробничі ноу-хау не були б у виробника, вони у будь-якому випадку:

 • дуже швидко застаріють;
 • будуть замінені технологіями, що повністю змінюють ринок;
 • будуть моментально скопійовані конкурентами,
 • яких просто море і темрява темрява;
 • пропаганда конкуруватиме із відгуками споживачів;

Подивіться, що трапилося з ноу-хау Kodak або Agfa у сфері виробництва фотоплівки. Чи мало сенс зберігати ці «секрети»? Хто знав, що «цифра» наздожене плівку за якістю протягом якихось п’яти років? Подивіться долю захисту від копіювання на DVD дисках. Зрештою, сам захист у вигляді регіональної прив’язки став проблемою для сумлінних користувачів, а не для тих, хто копіював фільми.
І якщо ще 20 років тому закритість коду у програмного забезпечення вважалася нормою і зрозумілим фактом, то зараз цю закритість ставлять у провину компаніям.
Це були приклади того, як технології, що повністю змінюють ринок, не давали компаніям, що зберігають свої секрети, навіть встигнути зманеврувати. І якщо великим компаніям ще є сенс підтримувати асиметричність, то для дрібних виробників, які не здатні виділяти серйозні засоби на безпеку, це втрачає сенс повністю.
Вже зараз Массачусетський Технологічний Інститут розробив обладнання, що є міні- або навіть мікрофабрикою, яку можна встановити вдома, завантажити дизайн і технологічний процес виробу з інтернету і виготовити предмет вдома за допомогою розумних машин — починаючи від тривимірного принтера і закінчуючи фрезерним верстатом. ЧПУ [83]. Ми йдемо до того, що одна-єдина людина чи домогосподарство самостійно або з мінімумом помічників будуть здатні виробляти всі основні споживчі товари.Компанія Boeing змогла зробити свій новий, революційний літак, лише розділивши між тисячами підрядників як завдання виробництва, а й всю, вважалася раніше секретної, документацію до літака[83]. Китайські виробники мопедів не зосереджують все виробництво під одним дахом, а працюють як хмара дрібних фірм, кожна з яких спеціалізується на певному вузлі, процесі або агрегаті. В результаті чого виходить дешевше, більше і навіть краще, ніж у японців. Ознака вікіноміки – прагнення компаній до повного аутсорсингу, коли всі роботи виконуються сторонніми фірмами, а сама компанія перебирає лише функції управління системою та брендом. Аутсорситься все: бухгалтерія, маркетинг, продажу, виробництво переноситься до країн третього світу, навіть персонал не працює саме цього роботодавця, а працює на компанію, яка займається лізингом персоналу чи «аутстаффингом».
Таке дроблення продуктивних сил на дрібні спеціалізовані підприємства, аж до індивідуумів, які володіють знаннями, навичками та інструментом, можливе лише за наявності серйозної інформаційної інфраструктури. Тієї самої інформатизації, яку штовхає правлячий клас. Ефективність «хмарної» економіки у деяких галузях уже доведена справою. Порівняйте Вікіпедію та Енкарту. Обидві енциклопедії були дуже схожі як на цілі, так і на аудиторії. Тільки перша робилася методом масового співробітництва, а друга централізовано корпорацією Microsoft. І що сталося? Сьогодні більшість людей шукатимуть значення незнайомого слова «Енкарта» у Вікіпедії, а не навпаки.

Один із доводів проти ідеї вікіноміки полягає в тому, що «ніколи ніяке надомне виготовлення алюмінієвих каструль не буде рентабельнішим за масове виробництво». Ми зупинимося на цьому зауваженні, щоб докладніше показати, що таке вікіноміка.

 • Вікіноміка не вимагає того, щоб у кожного в будинку стояв, скажімо, тривимірний принтер. Подивіться, що зараз відбувається у фотосправі. Кожен, за наявності зайвих грошей, може вдома надрукувати фотографії, купивши принтер, проте всі йдуть у фотолабораторії, які давно стали мінізаводами, які обслуговує одна людина. Вікіноміка не вимагає саме надомного виробництва. Вікіноміка передбачає лише максимальну децентралізацію виробництва та максимально відкритий інформаційний обмін.
 • У нашому світі собівартість алюмінієвої каструлі та її роздрібна ціна — дві великі різниці. Можна не сумніватися, що собівартість масового штампування буде нижчою за індивідуальне виготовлення, але дуже важко визначити, що обійдеться споживачеві дешевше — індивідуальна дорога каструля, зроблена вдома або на найближчому вікі-робозаводику, або масово виготовлена ​​дешева каструля, що продається разом з послугами транспортування, складування. , реклами, розміщення на полиці, зарплатами всіх співробітників від касира в магазині до пакувальника на виробництві та, звичайно, хабарами та відкатами.
 • Варто розуміти, що без залучення до розрахунку фінансової складової, тобто вартості обладнання та часу його експлуатації, собівартість виготовлення каструлі дорівнює вартості енергії та сировини, витраченої на це. І в разі локального робозаводика, і в разі мегакорпорації йдеться практично про ті самі гроші.
 • Вікіноміка не каже «ні» масовому виробництву. Вікіноміка говорить, що основні продуктивні сили належать хмарі вікі-кооперації.Якщо зараз, в епоху масового централізованого виробництва, можна знайти мануфактури або ручну працю, то тільки тому, що вони знайшли свої ніші і виправдовують своє існування. Сувеніри, пошиття одягу, прибирання приміщень, послуги доглядальниць та нянь, робота двірника, робота екскурсовода, робота пасічника — це все «залишки» доіндустріальної економіки, які доречні і продовжують існувати зараз. За вікіноміки масове виробництво теж матиме сенс. Але воно не буде основним генератором валового продукту. От і все. Скільки разів у житті ми купуємо каструлі, зрештою?

Розвиток фінансової системи дозволила не зважати на таку проблему будь-якого бізнесу як наявність стартового капіталу. Тепер поняття «поріг входу ринку» стало досить віртуальним. Навіть для ринків великих гравців, типу авіа- або автомобілебудування, тепер завжди знайдуться великі інвестори, наприклад, державні стабілізаційні фонди[72]. Для дрібніших ринків — банки та приватні інвестори.
Додамо фактор міграції трудових ресурсів від компанії до компанії, і у нас утворюється чудова картина світу, в якій просто немає місця секретам, і будь-яке успішне ноу-хау миттєво копіюється всіма довкола. Єдиним способом вижити буде постійний рух. Як велосипедист не шукає стабільності у зупинці, так і компанії не повинні тепер зациклюватися на консервації статус-кво, а просто йти далі і далі в інноваціях, щоб бути лідерами та копіювати в них, а не вони.
Продуктивні сили вступають у такі ринкові умови, коли наявність у компаній якихось бізнес-ідей або технологічних секретів дає їм порівняно невелику тимчасову перевагу, яка дуже швидко зникає з виходом першого екземпляра продукції на ринок. Патентна система не працює у тому вигляді, в якому вона існувала раніше. Тим більше для дрібного виробника, який просто не зможе дозволити собі судові позови.
Велика кількість дрібних постачальників призводить до того, що споживач втрачає розуміння того, в чому саме різниця між двома товарами і керується єдиним критерієм, який йому зрозуміло, — ціною. А на конкурентному ринку асиметричність інформації працює на несумлінних виробників.Прискорення науково-технічного прогресу та гіперконкуренція роблять все більш неефективними колишні методи зниження асиметричності – брендування та сертифікацію. Про які бренди, ліцензії та сертифікати може йтися, якщо технологія, яка використовується для виробництва продукту, може бути актуальною лише кілька років або сама компанія не проіснує довше без різного роду злиттів і поглинань? Хто дає гарантії того, що засвітивши технологію чиновнику, компанія не отримає завтра потужного конкурента та ще й з державною підтримкою?

Бізнесу необхідне зниження асиметричності інформації, яку зараз підтримує влада. Необхідно для того, щоб безпечно розкривати інформацію про себе у своїх цілях. Зараз у багатьох економіках влада розглядається як агент, перед яким розкривати інформацію потрібно в останню чергу і то з примусу. Отже, старі методи зниження асиметричності не працюють, споживачі в розгублених почуттях і не знають, у кого купити продукт чи послугу, а ринок дедалі конкурентніший і асиметричність, що підтримується ноу-хау та патентами, вже не працює. Що робить бізнес у таких умовах?
Якщо не можна зупинити процес, його треба очолити. Якщо у вас є якийсь секрет, то ви вже зараз повинні поводитися так, ніби його дізналися конкуренти і ніби на цей секрет є ще новий секрет, якого немає у вас. І навіть якщо існує якийсь все ще нерозкритий конфіденційний документ, скажімо, бізнес-план, то в будь-якому випадку, чутлива частина його вмісту може бути, завдяки розвитку інформаційних технологій, оцінена за непрямими ознаками або змодельована конкурентами за допомогою теорії ігор та сучасних обчислювальних засобів . Навіщо тоді компаніями нести додаткові витрати забезпечення секретності?
Якщо споживачеві повністю відкрити всю інформацію про товар, наприклад, продавати морквину не тільки з вагами, але і з мас-спектрометричним аналізом, зробленим на місці, морквина буде куплена саме у такого продавця. І ціна не матиме великого значення, бо решта в очах покупця вже й не морквина, а набір добрив та пестицидів.Споживач буде здатний заплатити велику ціну за той самий товар, оскільки він зменшує свої трансакційні витрати.
Мас-спектрометр – дорого? А якби він був безкоштовний? Чи хоч би дуже дешевий? Ви купили б морквину на базарі з рук і без ваг? Навіть якщо вам назвали конкретну ціну за конкретний кульок моркви, але без точної ваги? Зрозуміло, що ні. Так і на ринку, де були б у всіх хроматографи та мас-спектрометри, ніхто б нічого не купував без аналізу на місці.
До цього часу приховувати інформацію та посилювати пропаганду було просто дешевше, ніж розкривати її повністю. Але сьогодні пропаганда обходиться все дорожче і вона менш ефективна. На масовому ринку пропаганда не означає майже нічого. Про погану якість і невідповідність товару рекламі відразу знатимуть усі. А матеріальні зусилля щодо забезпечення відкритості стають дедалі доступнішими. Поставити в цеху веб-камери, а бухгалтерську систему викласти онлайн може кожен. Але, на жаль, у наших умовах постійної боротьби за інформацію між бізнесом та владною елітою, це не завжди безпечно.

Бізнес уже не має і ніколи не матиме часу на вибудовування PR-стратегії та політики управління репутацією. Репутація просто має бути бездоганною з першого дня. А бездоганною вона може бути лише тоді, коли бізнесу принципово нема чого приховувати і коли не може виникнути ґрунт для домислів та спекуляцій. Прозорість стає основою безпеки як індивіда, а й бізнесу.
Що таке вікіноміка для правлячого класу? Це нові виробничі відносини, до яких абсолютно не застосовні методи експлуатації, що існують сьогодні. Еліта не може контролювати, а значить, і отримувати дохід з хмари індивідуумів, які взагалі працюють «в іншому всесвіті» стосовно держави. Масове співробітництво здатне ефективно ігнорувати будь-які існуючі методи контролю. Йому байдужі межі, писані закони та самі чиновники. Вікіпедію пише весь світ. Боїнг збирав свій 787-й також усім світом, обмінюючись інформацією крізь кордони. Люди вже зараз організовують клуби взаємних мандрівників, ігноруючи турфірми, клуби посилок поштою, отримуючи з інших країн товари, яких немає в їхній країні, ЗМІ у вигляді блогів, мало контрольованих правлячим класом, інтернет-магазини із взаєморозрахунками за допомогою хмарних платіжних систем, незалежних від місця проживання покупця чи продавця, та багато іншого.
З часом протиріччя між інформістською надбудовою та «хмарним», інформаційним базисом накопичуватимуться і посилюватимуться.І держава, і бізнес, і громадяни все більше використовуватимуть для своєї власної безпеки все нові й нові способи ліквідації асиметричності інформації, все нові способи тягнути інформаційну ковдру на себе.
Ми бачитимемо все більше і більше жертв цієї суперечності, жертв боротьби правлячого класу за владу, що вислизає. При цьому нам продовжуватимуть говорити, що ділитися інформацією — піратство, призначення у владу професіоналів — не демократичне, дозволяти пекти хліб на продаж кожному небезпечно, а без реклами по телевізору — не обійтися. Питання в тому, чи довго ми цьому віритимемо.

Де розум без страху, а голова тримається високо;
Де знання вільне;
Де світ не розбивається на тісні стіни будинку;
Де слова виходять із глибини істини;
Де невпинне старання простягає руки до досконалості;
Де ясний потік розуму не втратив шлях у сухих пустельних пісках мертвої звички;
Де розум ведеться Тобою до думки, що все шириться, і дії.
У тих небесах свободи, о Батьку мій,
Нехай прокинеться моя країна!


Рабіндранат Тагор

Ми йдемо, причому дуже швидко, до нового суспільного устрою. Інформаційна інфраструктура та облік вкладу кожного при масовому співробітництві будуть головними елементами нового політичного устрою. Ми назвали цей лад реконізмом, від англійського «reckon» — підраховувати, враховувати, думати, розглядати, мати думку.
Реконізм — соціально-політична та економічна система, заснована на повній взаємній інформаційній прозорості, загальну рівність прав на отримання інформації та її використання.
Реконізм реалізуємо за умови створення розподіленої інформаційної системи, яка буде здатна відстежувати, зберігати та надавати на запит користувача будь-яку інформацію про правові, економічні та інформаційні відносини між індивідами, та практичного виключення можливості відносин, що не реєструються цією інформаційною системою.
Реконізм має на увазі мінімізацію участі в економіці та соціальному житті так званих «суспільних благ» — благ, якими можуть користуватися всі люди без обмежень. Участь кожного у користуванні «суспільним благом» має враховуватися. Наприклад, міст через річку є суспільним благом, якщо він безкоштовний. З погляду реконізму, оплачено має бути все, і це стає можливим при створенні системи повного обліку. З іншого боку, реконізм забезпечує співучасть громадян у розподілі прибутку чи компенсації від експлуатації рештою «суспільних благ».
Характерним прикладом тенденції до реконізму є пенсійна реформа, яка зараз у багатьох країнах.Йде перехід від солідарної пенсійної системи, побудованої за принципом «загального котла» до персоніфікованої — «я заробив, я й витрачаю».
Реконізм забезпечує прийняття групами оптимального рішення та велику мобілізацію груп, завдяки тому, що групи, розподіляючи витрати на придбання певного громадського ресурсу, водночас надають конкретні та вимірні вигоди, що отримуються від експлуатації ресурсу рештою членів групи, за аналогією зі співучастю акціонерів у розподілі прибутку від акціонерного товариства.
Інформаційна прозорість дозволяє конкретизувати репутацію учасників групи, що переводить у розряд мобілізованих групи будь-якого розміру, в яких за допомогою коштів, подібних до соціальних мереж, можна відстежувати репутацію, історію прийнятих рішень та активність учасників. Таким чином, зникає основна проблема групових дій проблема пасивності кожного конкретного учасника великої латентної групи.

З огляду на те, що основна позитивна функція держави, яку вона «продає» громадянам, полягає у мобілізації ресурсів для створення та підтримки суспільних благ, то з розвитком системи загального обліку, переваги, які давало суспільству існування державного апарату, значно зменшуються. Реконізм завдяки цифровим комунікаціям надає можливості до мобілізації навіть дуже великих латентних груп, що дозволяє організувати пряме народовладдя, «хмарну демократію»[127] або «віки-політику». При реконізмі слово «влада» перестає позначати можливість присвоєння надлишків, отже лише адміністративні функції, які, без будь-яких прав безвідкличного делегування, передаються ситуативним лідерам груп. Стає можливим обмежити до мінімуму, якщо не ліквідувати, то необхідний примус, на який згодні були всі члени товариства як на частину громадського договору, наприклад, збір податків або підтримання правопорядку. Перша проблема реалізується завдяки повному обліку внеску учасників групи. Друга — завдяки відстеженню репутації учасників, історії їхніх вчинків, дій, руху грошей та матеріальних цінностей.
Реконізм передбачає домінування вікіноміки над іншими способами виробництва, розвиток пірингових технологій, у тому числі у фінансах та економіці, та вибудовування товарно-грошових відносин, відмінних від існуючих зараз через мінімізації асиметрії інформації між покупцями та продавцями. Економіка реконізму характеризується мінімально можливою централізацією.
Реконізм, з огляду на практично повну взаємну відкритість відкриває для суспільства нові вражаючі перспективи.

Особистість

При реконізм втрачається сенс у будь-якій крадіжці, розбої, розкраданні. Продати вкрадене буде неможливо, оскільки система не дасть перерахувати гроші від покупця до продавця, не маючи підтвердження законності володіння предметом. Також стає принципово неможливим більшість видів шахрайства чи зловживання довірою. Будь-яку людину можна дуже легко перевірити на місці, а матеріальний результат шахрайства також легко повертаємо.
В умовах повної прозорості суспільству просто доведеться стати набагато більш терпимим до будь-яких думок, вчинків і висловлювань наймаргінальніших особистостей і водночас набагато більш нетерпимим до будь-якого насильства. Інакше ми ризикуємо просто перебити один одного, побачивши, що ховається під соціально-прийнятною маскою.
Ніхто ніколи не стане серйозно стверджувати, що всі люди рівні, проте реконізм дозволяє повніше реалізувати ідею рівних можливостей для всіх. Незалежно від «телефонного права», кумівства, зв’язків, наближеності. Адже всі ці явища, позначені терміном «протекціонізм», ґрунтуються просто на різних можливостях щодо доступу до інформації.

Бізнес

Лібералізація торгівлі. Зараз для регулювання обігу небезпечних товарів, таких як наркотики та зброя, широко застосовуються заборони. Однак забороною можна домогтися зменшення незаконного обігу лише у разі екстремального рівня насильства, та й то далеко не завжди. Насправді виходить, що держава створює для наркомафії абсолютно нерегульований, неоподатковуваний ринок, на якому можна отримувати такі надприбутки, які не снилися виробникам жодного легального товару. Звичайно, частина цих надприбутків осідає в кишенях борців з наркотиками. Розірвати це коло можна лише створивши легальний обіг, тим самим позбавивши злочинців ринку збуту.
Легалізація обороту наркотиків, за одночасної персоніфікації цього обороту, дозволить повністю виключити явища, які зараз приписують власне наркотикам: вживання неякісних препаратів чи препаратів, явно небезпечних здоров’я, злочини, скоєні наркоманами у пошуках дози, і безконтрольний продаж наркотиків неповнолітнім.
Взагалі, заборона на обіг тих чи інших товарів, насамперед наркотиків та зброї, викликана складністю відстеження долі таких товарів та високою ймовірністю кримінального використання останніх. Однак, за відсутності готівки та проведення будь-якого товару через особисті рахунки, у більшості випадків оборот можна дозволити, а якщо вже дуже захочеться заборонити — будь ласка, можна проставити галочку в інформаційній системі.
Реконізм призведе до зміни парадигми посередництва.Слід відрізняти зусилля торговця, який доставляє товар у зручне для купівлі місце з оптової бази і організовує саму цю торгівлю або зусилля пошукового агента, який за винагороду займається підбором відповідних умов для угоди, від сумнівної діяльності спекулянтів або зайвих ланок у посередницькому ланцюзі, що живуть тільки те, що вони мають доступ до закритої інформації.
Ціноутворення зможе здійснюватися зовсім за іншими законами. Можлива організація попиту до пропозиції чи формування ціни після розуміння обсягу пропозиції чи навіть після споживання. Відбудеться еволюція існуючих сервісів групових знижок. Якщо покупець матиме можливість вивчити ланцюжок доставки товару та місця, де формується додаткова вартість, він сам зможе для себе вирішити, чи користуватися послугами посередника, чи надати ці послуги собі самому, користуючись простою формулою «час-гроші». З іншого боку, навіть якщо оптовий продавець відмовляється працювати в роздріб, то саме знання націнки покупцем і конкуруючими роздрібними торговцями має стабілізувати ринок.

Фінанси

Реконізм призведе до революції у фінансових послугах. Будь-який фінансовий інститут є посередником між тими, хто має зайві гроші, і тими, кому ці гроші потрібні. Фінансові інститути, чий бізнес заснований на закритості інформації, просто помруть. Ставки за кредитами будуть мінімальними, оскільки кредитне шахрайство просто зникне. Ставки за депозитами будуть максимальні, оскільки вкладники бачитимуть структуру прибутку банку та усвідомлено обирати банк із меншими накладними витратами. З’явиться серйозний стимул до правильного вибудовування процесів у банках, оптимізації їх ресурсів та витрат, а банківська маржа, різниця між кредитною та депозитною ставкою, буде мінімальною та обґрунтованою.
Страхування переживе ренесанс, адже страховий ринок є нестійким саме через те, що страховик не знає того, що знає страхувальник. Тарифи, пропоновані клієнтам, враховують шахрайство, плюс усереднюються за принципом «середня температура по лікарні» і призводять до того, що до страхування схильні не всі, а лише ті, хто більше за інших чекає на страховий випадок, що своєю чергою призводить до підвищення тарифу. Якщо ж страховик знатиме про клієнта все, то він зможе запропонувати йому і справедливий тариф, заснований, наприклад, в автострахування, не тільки на стажі водіння, а й на пробігу, на місцевості, де використовується автомобіль, на цілях, в яких він використовується. Страхові виплати не вимагатимуть розслідувань, оскільки вся інформація буде на руках страховика. Пенсійна реформа, яка вже зараз проводиться, фактично з урахуванням принципів реконізму отримає потужну підтримку.Можлива поява нового класу фінансових послуг – пірингові фінанси. Тобто, коли людина віддає гроші на депозит і бере кредити у вікі-хмари, а не конкретного банку. Позичити гроші не банку, а конкретній особі чи підприємству можна буде, просто передплативши запит про кредит і приєднавшись до рішення людини, яка знає позичальника особисто. Крім пірингових банківських послуг явно проглядається можливість пірингового страхування за принципом, яким зараз працює Lloyd’s[84].

Держава

Тотальний облік призведе до спрощення системи оподаткування, зборів, аліментів. Вони будуть списуватись автоматично. Неплатників взагалі не буде. Прозорість мінімізує корупцію[85]. Яка б матеріальна цінність не була виявлена ​​у людини, можна буде за пів секунди з’ясувати, чия вона і чи вона добровільно була передана їй. Також неможливо буде передати або отримати грошову винагороду так, щоб це залишилося незаписаним.
Будь-яка система делегування влади призводить до відчуження того, хто має владу від тих, хто йому цю владу делегував. А сучасна демократія дає кожному виборцю один голос. Можливо, це була хороша система кілька тисяч років тому, коли у виборах брали участь лише привілейована меншість та в умовах, коли практично всі один одного знали. Сьогодні ж вибори частіше виграють грошима та зв’язками, тобто доступом до інформації, а не шляхом переконання виборців, більшість із яких взагалі не кваліфікована для здійснення розумного вибору та керується лише фантомами пропаганди та реклами. Крім того, вибори не забезпечують відповідності голосу виборця його вкладу у суспільство. Ідея майнового цензу для виборців має на увазі саме це, але якщо голосувати просто грошима, до влади прийдуть злодії та бандити, вже не прикриваючись ідеалами демократії. Однак якщо в реконістичному суспільстві вкрасти буде неможливо, а внесок оцінювати не за заробітком, а за тим, скільки ти заплатив за період між виборами (або сукупно за життя) податків, тобто яка частка, що належить тобі в сукупному майні країни, то система виглядає дуже справедливою.«Чим більше я беру участь у доходній частині держави, тим більший голос я маю». Чому вага голосу людини, яка робить якусь користь для суспільства, дорівнює вазі голосу людини, яка не робить нічого? Така норма давно існує та реалізована у корпоративному законодавстві.
А як же пенсіонери? Пенсіонери за все своє життя вже достатньо «накопичили» права на громадське майно і мають серйозний голос. Їхня пенсія виплачується з фондів, що їм належать. Фонди заробляють гроші та сплачують податки. Відстежити величину податкового вкладу кожного пенсіонера буде просто.

Сама структура влади може і повинна перетворитися не на систему безвідкличного делегації повноважень на тривалий термін, а на систему прямого прийняття рішень кожним членом суспільства, незалежно від будь-яких термінів будь-яких виборів. Той чи інший політик заручатиметься підтримкою інших людей з того чи іншого питання в режимі реального часу, а не раз на 4-5 років. Якщо поведінка делегата не подобається виборцю, він моментально відкликає свій голос і вага політика відразу зменшується. Зважаючи на повну прозорість роботи політиків, не потрібні будуть обмеження на термін повноважень — правиш, поки подобаєшся ти, і подобається тобі. Сама влада чиновників набуде суто адміністративно-диспетчерської форми і не експлуатуватиме, а захищатиме і надаватиме допомогу.
З погляду державного управління, реконізм означає вікіфікацію держави, за аналогією до вікіфікації економіки. По-перше, завдяки розвитку інформаційних технологій зникає позитивний ефект масштабу у великих державних утворень, а на перше місце виходять їхні недоліки, пов’язані з інерційністю та непрозорістю. По-друге, інформаційні технології дозволяють забезпечити більшу прозорість суспільства, що надає можливості і для вибудовування репутаційних відносин, кардинального скорочення можливостей опортунізму як влади, так і членів суспільства та забезпечення прямої участі громадян в управлінні.Процес вікіфікації влади зруйнує порочне коло, що призводить до того, що «хоч би які слова вимовлялися на політичній сцені, сам факт появи людини на цій сцені доводить, що перед нами блядь і провокатор. Тому що якби ця людина не була бляддю і провокатором, її ніхто на політичну сцену не пропустив — там три кільця оточення з кулеметами »[86]. Якщо владою практично неможливо буде зловживати, якщо влада не вестиме до особистого збагачення, то потік егоїстичних паразитів перестане задавати тон усієї політичної життя. Приблизно як на перших батьківських зборах у школі чи дитячому садку: найбільша проблема — знайти бажаючих увійти до складу «батьківської трійки».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.